12042020جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
چهارشنبه, 21 آبان 1399 ساعت 16:10

همت خویش در این عرصه عیان می سازیم!

نوشته شده توسط
-در نظر من بایدن و ترامپ برادرند و مادر آنها " ایالات متحده ی آمریکا".

- در نظر من فرق است میان بهره بردن از فرصت ها با دلخوش کردن به امیدهایی که اغلب واهی اند!

-مقاومت ایران از فرصت برآمده از شیوه ی ترامپ در مقابل حاکمیت آخوندی، برای خواست های خودش که تعمیق و گسترش مبارزه علیه نظام ضد بشری حاکم بر میهنمان است، بسیار هوشیارانه و متناسب با مصلحت و منفعت ملی ایران بهره گرفته است.

-اما صد درصد معتقدم و یقین دارم که مقاومت سرفراز ایران به ترامپ چشم امید نبسته است! همچنانکه هرگز به هیچ عنصر بیگانه دل نبسته و روی آن حسابی باز نکرده است.

- نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا و نتایج و عوارض مترنب بر آن نیز در این خط مشی مستقل و میهن پرستانه ی مقاومت، مستثني نیست.

-این مقاومت در حقیقت به هیچ نیرویی جز نیروی مردم آزادی‌خواه و آزادی‌ستان ایران،دل خوش نکرده و امید نداشته است!

-شعار این مقاومت،از رهبریش تا تک به تک اعضا و هوادارانش، همواره این بوده است :

" کس نخارد پشت من، جز ناخنِ انگشتِ من"!

به قلم جمشید پیمان

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان