09212020دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سه شنبه, 16 ارديبهشت 1393 ساعت 19:44

«چه بايد كرد؟» نامه‌اي اززنداني سياسي محمدبنازاده اميرخيزي از زندان گوهردشت مطلب ویژه

نوشته شده توسط
« ... طي ۲ الي ۳ ماه اخير خلاف آن‌چه تصور مي‌رفت نه تنها زندانيان سياسي را آزاد نكردند، بلكه فشارهاي روحي و رواني فزوني يافته، گويي سياست جديدي از طرف رژيم اعمال مي‌گردد. به‌عنوان يك زنداني سياسي كه چند سالي را در زندان گذرانده‌ام، اين شرايط جديد غيرقابل تحمل شده است.

روزي نيست كه زندانيان به بهانه‌هاي مختلف ربوده نشده و به جاهاي نامعلوم و زندانهاي ديگر فرستاده نشوند. يك روز به بهانه اعزام به مراجع قضايي يا به بهانه اعزام به بهداري و حتي در حين رفتن به ملاقات، زنداني را ربوده و به سلولهاي انفرادي يا به جاهاي ديگري انتقال مي‌دهند و كار به جايي رسيده كه هيچ‌كس نه به دادگاه، نه به بهداري يا هر جاي ديگري و حتي به بيمارستان اطمينان ندارد كه برود.. وقتي قانون اجرا نمي‌شود زور و سركوب حرف اول را مي‌زند. چه بايد كرد؟ يا به قول مهندس بازرگان در زير اين ظلم و ستم شديد به حيات خفيف و خائنانه تن بدهم يا در حد وسع و توانم مقاومت كنم و از حداقل حقوق انساني خود ايستاد و دفاع كنم. شايد در اين سالهاي پيري، مرگم را تبديل به پله‌اي كنم براي احقاق حقوق انساني و حقوق‌بشر...».
سايت بگو نه 15اردیبهشت93

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان