01182021دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 10 آذر 1399 ساعت 20:16

حسین اخوان توحیدی: فخری زاده ، دانشمند بمب اتم وکشتاربود.

نوشته شده توسط
فخری زاده ، دانشمند  بمب اتم وکشتاربود.خامنه ای تشنه قدرت مطلقه  با کشته شدن فخری زاده از ترس برخود لرزیده وبه قدرت پوشالی اش پی برده است .

چرا که اشخاصی که اطلاعات رفت وامد فخری زاده را در روز تعطیل داده اند، شاید همان کسانی باشند که خامنه ای آنها  را درکنارش تر وخشک میکند وباانها درمورد مسایل نظامی مشورت میکند مطمننا فکر میکند
ممکن است هدف بعدی خوداو باشد ،

خامنه ای را از سال 1344 میشناسم محرم وصفر وماه رمضان برای روضه خوانی ،به تهران می امد اورا میدیدم ودر هیات انصارالحسین هم روضه میخواند ،خامنه ای ترسو وبزدل و تریاکی است .

 بیلان پاسدار سرتیپ فخری زاده
بیمارستان ودانشگاه ،مدرسه ویتیم خانه برای کودکان بی سر پرست که نمی ساخته.
سر پناه برای گور خواب ها وکارتن خواب ها که درست نمیکرده.
طرح کار برای بیکاران که نداشته.

فخری زاده ، برای خامنه ای،  و تسلطش  بر خاورمیانه  تلاش میکرده بمب اتم بسازد.
فخری زاده،مثل بقیه سرداران دور وبر خامنه ای پول وکاخ ورفاه میخواهند، والبته خریدنی هستند.
حفره امنیتی همین جاست واسناد سری را همین ها میفروشند که در رده تصمیم گیری برای خامنه ای هسنند .
.
فخری زاده  با ساختن هر بمبی، خون  بیگناهان رابر زمین میریخت وصفا میکرد،.
خودش در قصر زندگی میکرد میخواست با بمب اتم  بر مردم سایر کشورها هم مسلط شوند .
 بمب های ساخته شده فخری زاده خون  مردم  سوریه و...برزمین ریخته ، و میلیونها سوریه ای آواره شدند.
او به بمب سازی مشغول بود، و پول  ومقام میگرفت، برای اینکه انسانهای بیشتری در خون خود بغلطند.  
فخری زاده برای رژیمی بمب میساخت که در روز روشن کولبران زحمتکش وسر پرست خانوادها را برگبار میبندند.

دست فروشان ،کارتن خوابها،  گرسنگان وپابرهنگان، کودکان کار ،را  مثل اب خوردن بزیر چرخ دنده های سرداران خرد میکنند.
الرعب بالنصر یعنی تروریسم ؟
یعنی با ترور ، وخشونت، عده قلیلی اکثریت مردم را بزیر سلطه بگیرند.
.
بیلان تروریسم پاسداران
با مردم ایران چنین کردید.
،ترور نمایندگان خلق ترکمن توماج  و دیباج ورفقایشان و.......

سلاخی کردن دکتر سامی را در مطبش با کارد سلاخی.
سر بریدن داریوش فروهر وپروانه فروهر را د ر خانه اش .
خفه کردن محمد مختاری  .

زدن شیاف پتاسیم به زندانی سیاسی

کشتن کارگر زحمتکش ستار بهشتی را زیر شکنجه بخاطر داشتن وبلاگ .

 حکومت خامنه ای  پای اصلیش تروریسم  است .
اشکار میگوید اعتراض کنید ترورمی شوید.

این بخشی از  کارنامه رژیم تروریستی ملاهای قرون وسطایی است
پانصد نفر را در خارج از کشور ترور و سلاخی کردند.
همه سفارت خانه های رژیم مرکز  شناسایی مخالفین وترور انها است.

دیپلمات تروریست اسدی کارش چه بود؟ با بمبی که در اختیارش میگذارند ، تدارک کشتار دسته جمعی مخالفین  را دیده بودند تا بمب را در اختیار مزدورانش بگذارد وقربانیان را به قتل برسانند .
 قتل عام مردم گرسنه .در نیزارهای ماهشهر بدست همین پاسداران مسلح .

سرداران بزدل خامنه ای میخواهند هشتاد میلیون نفر  برده خامنه ای باشند.

پاسداران  در دهه 1360دهها هزار زندانی زن ومرد را دست بسته ونیمه جان درگورستان خاوران زنده بگور کردند.

اینها دزدان وراهزنانی هستند که نیمه شبها به هر خانه ای هجوم میبرند میکشند وافتخار هم میکنند
سپاه پاسداران در کارنامه "نخبه کشی" به ترور مخالفین افتخار میکرده وخط ونشان میکشیده  که صدایتان دربیاید ترور خواهیدشد .
چرا مردم سوریه و حلب را بخاک وخون کشیدید؟
بمب برای انها میساختید که قدرت منطقه ای شوید؟
چه کسی به خامنه ای جنایتکار کارت سبز کشتار کودکان و زنان پابرهنه را در ایران وسوریه وعراق و...داده است. که سردار ترسو بازوی سرکوب ان باشد.
اگر "ترور "بد است،پس دست از ترور  بردارید.
 اسلحه بروی مردم ایران کشیدن تروریسم دولتی است.
ربودن وسربه نیست نمودن هزاران نفراز مردم تروریسم دولتی است.
کشتن زنان وکارگران وبزیر شکجه بردن برای اعتراف گیری تروریسم دولتی است.
ربودن پناهندگان سیاسی در خارج وانتقال انها به زندان .واعتراف گیری، تروریسم دولتی است .در چند روز اینده همانند گذشته،شاهد آوردن چند نفر را به تلویزیون خواهیم بود میاورند که اعتراف کنند .

پیام این ژیم برای مردم ایران ومنطقه فقط مرگ بوده است
بدستور خامنه ای سپاه پاسداران در حرم امام رضا بمب گذاری کرد وبیست هفت نفر از مردم ما راکشت وصدها نفر را زخمی کرد.
ترور بد هست
دست ازترور بردارید.
 نمی توانید هشتاد میلیون نفر را به بردگی بگیرید ،مردم ایران زنجیرهای اسارت را پاره کرده اند.
بترسید از فردا ...
حسین اخوان توحیدی
پاریس، دوشنبه دهم آذر ۱۳۹۹

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان