01282021پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 13 آذر 1399 ساعت 18:54

برگزاری دومین جلسه محاکمه اسدالله اسدی دیپلومات‌تروریست رژیم آخوندی و ۳تروریست دیگر مطلب ویژه

نوشته شده توسط
 در دومین روز دادگاه باز هم اسدالله اسدی دیپلومات بمب به دست رژیم آخوندی از شرکت در دادگاه خوداری کرد

اعترافات و اظهارات مستاصلانه وکیل سعدونی:
ناسیونالیته سعدونی و نعامی را نگیرید سلب تابعیت بلژیکی
 برای آنها مثل اعدام است
 چون باید به ایران برگردند و در ایران کشته خواهد شد و این نقض حقوق بشر است!
 
وقتی سعدونی فهمید اسدی در دادگاه شرکت نمی‌کند، گریه کرد
چون میخواست با او رو در رو صحبت کند
 
وکیل سعدونی:
در ۲۰۰۷ برای اولین بار از وزارت اطلاعات با سعدونی تماس می گیرند
شما از دادستان شنیدید که رژیم چه کارهایی برای جذب افراد می کند
 
در سال ۲۰۱۰ که اقامت بلژیک می گیرند به ایران می‌روند
 در ایران که بودند در هتل با او قرار می‌گذارند
از سه ارگان مختلف با او تماس می‌گیرند که او را تخلیه اطلاعاتی کنند
 
در سفر بعدی به او می‌گویند مجاهدی خائن و تروریست و آدم کش هستند
و همزمان شروع به پول دادن به او می کنند
 
به او امکانات ضبط برنامه های مجاهدین را داده بودند
او بعد با یک نفر دیگر بنام محسن در وزارت اطلاعات در ارتباط قرار میگیرد
 و از سال ۲۰۱۵ درارتباط با اسدی قرار میگیرد
 
سعدونی تحت فشار زیادی بوده که همکاری کند
او ۱۱ سال برای رژیم ایران کار کرده است
 
سعدونی میگوید من نمی دانستم که این بمب اگر منفجر بشود
باعث قتل مردم میشود
وزن بمب۵۰۰ گرم بوده و خطر چندانی نداشته است
 
در این شکی نیست که این عملیات از قبل آماده سازی شده بود
و یک عملیات جاسوسی بوده، اما سعدونی دو سال است تلاش می کند
 بگوید که او مجبور شده در این کار شرکت کند
 
این درست که سعدونی برای سالیان اطلاعات می داده است
 و اطلاعات به بخش ۳۱۲ وزارت اطلاعات می رفته است
 این بخش تروریستی وزارت اطلاعات نیست!
 
مطالب مسخره وکیل نعامی:
نعامی میگوید من تا بحال دزدی نکرده ام
چطور میتوانم نفر بکشم، ما مثل دو احمق ابزار کار آنها (رژیم) شدیم
 
شاید شما عصبانی شوید از حرفهایی که میزنم
این بمب وقتی هم منفجر شده هیچ خسارت جدی ببار نیاورده است!!
 
این موضوع بخشی از تضاد غرب با رژیم است و تحریم نفتی و پزشکی
بخشی از آن هستند!
 غرب با رژیم ایران مشکل دارد و اینجا هم سعدونی و نعامی قربانی هستند
 
اسدی گفته این مواد خطرناک نیستند و من با زن و بچه ام آنها را آورده ام
 فقط میخواستم مجاهدین را بترسانم!
من هزار کیلومتر با آن پرواز کردم و بچه هایم هم همراهم بود
 
نعامی گفته است که اسدی به او کم پول میداده
و پولهای ضبط شده علیرضا دوست پسر نعامی را به او داده است
 
سعدونی و نعامی گفته اند که ما چقدر احمق بودیم که وارد این ماجرا شدیم
اینها جاسوس نبوده اند برای دولت کار نمی کرده، بمبی در کار نبوده
 تمام این اتهامات باید حذف شود
 

همکاری آنها با وزارت اطلاعات سیاسی بوده و نه نظامی
ناسیونالیته و پولشان را نباید بگیرند، اگرآنها برگردند ایران
آنها را اعدام میکنند
آنها خودشان گفته اند اسدی باعث اینکار بوده
ترانزیشن کوتاه از تیتراژ دادگاه/ بین هر  هم یک ترانزیشن خیلی کوتاه بزنید

روز پنجشنبه ۱۳آذر دومین جلسه دادگاه بلژیک در آنتورپ برای محاکمه اسدالله اسدی دیپلومات‌تروریست رژیم آخوندی و ۳تروریست دیگربرگزارشد.
جلسه روز پنجشنبه به وکلای متهمان اختصاص داشت، اما ابتدا وکیل شاکیان خصوصی در مورد نکات نادرستی که در جلسه قبل مطرح شده بود توضیحاتی داد.
در دومین جلسه دادگاه در روز پنجشنبه باز هم اسدالله اسدی دیپلومات بمب به دست رژیم آخوندی از شرکت در دادگاه خوداری کرد.
وکلای تروریستهای مزدور سعدونی و نعامی که با ناسیونالیته بلژیکی در این توطئه تروریستی بزرگ شرکت کرده و درحال حمل بمب دستگیرشدند، دردادگاه گفتند که اگر طبق کیفر خواست دادستان از آنها سلب تابعیت بلژیک شود و به‌ایران بازگردانده شوند، ممکن است باعث اعدام آنها شود.

وکیل امیر سعدونی پیش از این وکیل عبدالسلام تروریست داعشی بود که با بمبگذاری در بروکسل شمار زیادی از بیگناهان را کشته بود. وکیل امیر سعدونی در اعترافات و اظهارات مستاصلانه خود تلاش کرد نشان دهد سعدونی قربانی رژیم و اسدی بوده است و گفت وقتی سعدونی فهمید اسدی در دادگاه شرکت نمیکند، گریه کرد چون میخواست با او رو در رو صحبت کند.
وی افزود: شما از دادستان شنیدید که رژیم چه کارهایی برای جذب افراد میکند. در ۲۰۰۷ برای اولین بار فردی به نام جلال از وزارت اطلاعات با سعدونی تماس میگیرد.
در سال ۲۰۱۰که (سعدونی و نعامی) اقامت بلژیک می گیرند به ایران میروند در ایران که بودند در هتل با او قرار میگذارند. از سه ارگان مختلف با او تماس میگیرند که او را تخلیه اطلاعاتی کنند
در سفر بعدی به او میگویند مجاهدی خائن و تروریست و آدم کش هستند و همزمان شروع به پول دادن به او میکنند. به او امکانات ضبط برنامه های مجاهدین را داده بودند او بعدا با یک نفر دیگر بنام محسن در وزارت اطلاعات در ارتباط قرار میگیرد و از سال ۲۰۱۵ درارتباط با اسدی قرار میگیرد. سعدونی تحت فشار زیادی بوده که همکاری کند! امیر ۱۱ سال برای رژیم ایران کار کرده است.

وکیل سعدونی هم چنین در راستای کوچک کردن توطئه تروریستی علیه گردهمایی بزرگ مقاومت گفت: امیر سعدونی میگوید من نمی دانستم که این بمب اگر منفجر شود باعث قتل مردم میشود. وزن بمب۵۰۰ گرم بوده یعنی بزرگ نبوده و خطری چندانی نداشته است. اگر منفجر میشده ابعاد انفجاری آن ضعیف بود. تازه میگویند شاید که ۲۵۰ گرم بوده.
وی درعین حال اضافه کرد: در این شکی نیست که این عملیات از قبل آماده سازی شده بوده و یک عملیات جاسوسی بوده، اما سعدونی دو سال است تلاش میکند بگوید که او مجبور شده در این کار شرکت کند و اسدی قسم خورده این بمب خسارتی ببار نمی آورد!
وکیل سعدونی هم چنین گفت: ممکن است که نعامی مسایل دیگری مطرح کرده باشد که ربطی به سعدونی ندارد و مسایل خودش است. این درست که سعدونی برای سالیان اطلاعات میداده و اطلاعات به بخش ۳۱۲ وزارت اطلاعات میرفته است. این بخشِ تروریستی وزارت اطلاعات نیست!
ناسیونالیته سعدونی و نعامی را نگیرید. سلب تابعیت برای آنها مثل اعدام است، چون باید به ایران برگردند و در ایران کشته خواهد شد و این نقض حقوق بشر است!

وکیل نسیمه نعامی نیز در مطالب مسخره یی گفت: نسیمه میگوید من تا بحال دزدی نکرده ام چطور میتوانم آدم بکشم. ما مثل دو احمق ابزار کار آنها (رژیم) شدیم! این مواد منفجره نبوده، برای آتش بازی بوده، شاید شما عصبانی شوید از حرفهایی که میزنم. این بمب وقتی هم منفجر شده هیچ خسارت جدی ببار نیاورده است!!
به هیچ وجه هیچ عامل آتش زا در آن نبوده است هیچ اتفاقی نیفتاده و همه چیز سالم است!
این موضوع بخشی از تضاد غرب با رژیم است که تحریم نفتی و پزشکی بخشی از آن هستند. غرب با رژیم ایران مشکل دارد و قربانی مردم ایران هستند. اینجا هم قربانی سعدونی و نعامی هستند.
اسدی گفته این مواد خطرناک نیستند و من با زن و بچه ام آنها را آورده ام. فقط میخواستم مجاهدین را بترسانم! موادی که بکار رفته برای من ثابت میکند که کار نعامی و سعدونی یک آتش بازی بوده و اگر این را مقایسه کنیم با انفجار بروکسل اصلا حرفه ای نبوده است!!

وکیل نسیمه نعامی هم چنین گفت: نعامی گفته است که اسدی به او پول کم می داده و پولهای ضبط شده علیرضا دوست پسر نعامی را به او داده است. نعامی و سعدونی از روز اول همه حرفها را صادقانه گفته است. اسدی به آنها قول داد کسی کشته نمیشود. اسدی گفته من هزار کیلومتر با آن پرواز کردم و بچه هایم هم همراهم بودند. آنها گفته اند که ما چقدر احمق بوده ایم که وارد این ماجرا شده ایم.
خانواده نعامی ضد خدا بوده اند. زندگی شان غربی بوده، پدرش طرفدار رژیم شاه بوده، نعامی اهل روسری و حجاب نبوده، طرفدار سیستم غربی بوده، این ها جاسوس نبوده اند، برای دولت کار نمی کرده اند او تروریست نیست، بمبی در کار نبوده، تمام این اتهامات باید حذف شود!!
همکاری آنها با وزارت اطلاعات، سیاسی بوده و نه نظامی. خانواده آنها درچنگال وزارت اطلاعات هستند.
ناسیونالیته آنها و پولشان را نباید بگیرند. اگر آنها برگردند ایران آنها را اعدام میکنند! ملیت شان رانگیرید که خطرناک است. آنها خودشان گفته اند اسدی باعث اینکار بوده است.

وکیل عارفانی تروریست دیگر رژیم که در دادگاه محاکمه میشود، در اظهارات مضحک خود گفت: عارفانی یک شاعر است، بی دین است، جاسوس رژیم نیست، نه مسلمان است و نه تروریست! مجاهدین از عارفانی سوء استفاده کردند، او دسترسی به اطلاعات مجاهدین داشته، برای آنها فیلمبرداری میکرده، مجاهدین فهمیدند که او غیر قابل اعتماد است، او را ول کردند، نامردی کردند. اگر شما این حکم (لغو ناسیونالیته بلژیکی) را برای او ثبت کنید مرگ او را امضا کرده اید.
تلفنی که دادستان مدعی است تلفن اسدی بوده و عارفانی با آن تلفن در تماس بوده، تلفن برادر عارفانی بوده است(این همان تلفنی است که از اسدی ضبط شده است!)
در یک ژانویه ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ تنها چند بار با این تلفن صحبت شده و هیچ کس نمی داند که راجع به چی صحبت شده است.
در خانه اش چیزی نبوده که حاکی از جمع آوری اطلاعات از مجاهدین باشد. وسایل فیلمبرداری است. از ساختمان های هواداران مجاهدین فیلم گرفته که اگر هواداران مجاهدین بخواهند بیایند راحت پید اکنند!!
از او یک یو اس بی پیدا کرده اند که او صدا ضبط میکرده یک عینکی پیدا کرده اند که ویژه بوده که میگوید خودش خریده است.
کارهایی که سعدونی و نعامی قبول کرده اند و انجام داده اند، عارفانی نکرده است. او هرکجا رفته در پاسپورتش منعکس است اما نعامی و سعدونی اینطور نیست، او دربیست سال گذشته به ایران نرفته، تنها چندین بار به تایلند رفته است.

هفته نامه فرانسوی لوپوئن
اسدالله اسدی دیپلومات رژیم ایران در دادگاه بلژیک
 متهم به طراحی عملیات کشتار جمعی است
این پرونده جاسوسی و تروریستی تنش بین رژیم ایران
 و پایتخت های اروپایی را دامن زده است

 ژرژ هانری بوتیه از وکلای شورای ملی مقاومت
رژیم تهران را به تروریسم دولتی متهم کرد

هفته نامه فرانسوی لوپوئن:‌ در دادگاه آنتورپ بلژیک مجازات ۲۰ سال زندان برای یک دیپلومات رژیم ایران به خاطر پروژه کشتار جمعی درخواست شد . وی متهم به برنامه ریزی حمله به یک گردهمایی مخالفان رژیم تهران در ۲۰۱۸ -۱۳۹۷ در نزدیک پاریس است.
اسدلله اسدی ۴۸ ساله به عنوان دیپلمات رژیم ایران در وین باید به اتهام تلاش برای کشتار به عنوان تروریست و شرکت در فعالیت گروهی تروریستی پاسخ بدهد.
از نظر دادستانی فدرال بلژیک این مامور سرویس های اطلاعاتی رژیم ایران که در پوش دیپلماتیک فعالیت می کرد،هماهنگ کننده این پروژه‌ تروریستی بود که باید به حداکثر مجازاتی که برای این گونه جرایم در نظر گرفته شده است محکوم شود.
مجازات های ۱۵ تا ۱۸ سال برای سه همکار دیگراین مامور در دادگاه درخواست شد.
 این پرونده جاسوسی و تروریستی تنش را بین رژیم ایران و بسیاری ازپایتخت های اروپایی برانگیخته است .
در اکتبر ۲۰۱۸،پاریس وزارت اطلاعات رژیم ایران را متهم کرد که پشت پروژه این حمله تروریستی است که بوسیله سیستم قضایی بلژیک خنثی شد ...
اسدی با ظاهر توریستی با کلاه حصیری،دوربین بر روی گردنش در۲۸ ژوئن در لوکزامبورگ در حال تحویل دادن یک بسته حاوی بمب به یک زوج بود . او در اول ژوییه در المان دستگیر شد و در اکتبر ۲۰۱۸ به بلژیک فرستاده شد که مدت ۲ سال است در بازداشت است.
 ژرژ هانری بوتیه از وکلای شورای ملی مقاومت رژیم تهران را به تروریست دولتی متهم کرد.

روزنامه اتریشی وینرسایتونگ
در دادگاه بلژیک رژیم تهران در پشت میز محاکمه
ممکن است متهمان به حدود ۲۰ سال حبس محکوم شوند

اسدالله اسدی متهم اصلی پرونده
مواد منفجره را در یک چمدان دیپلوماتیک از ایران به اتریش
قاچاق کرده است


روزنامه وینر سایتونگ اتریش: دو سال و نیم پس از حمله خنثی شده با بمب به کنفرانس سالیانه ایرانیان مخالف در فرانسه، رسیدگی به پرونده چهار متهم در بلژیک جریان دارد. دادگاهی در آنتورپ آنها را به برنامه ریزی و آماده سازی حمله به گردهمایی "ایران آزاد" در ویلپنت پاریس در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ – ۹تیر۱۳۶۷ متهم کرد....
 مریم رجوی و شخصیتهای بین المللی مانند شهردار رودی جولیانی، برنارد کوشنر وزیر خارجه سابق فرانسه و استفان هارپر نخست وزیر سابق کانادا در این گردهمایی حضور داشتند. به گفته دادستانی عمومی بلژیک، رشته های این عمل خونین که در آخرین لحظه متوقف شد، در وین به هم می رسند. یکی از متهمان اسدالله اسدی در زمان جنایت، در سفارت ایران در وین به عنوان دیپلمات مشغول کار بود. وی را عامل اصلی توطئه تروریستی برنامه ریزی شده می دانند. وی کارمند سرویس مخفی رژیم ایران بوده که وظایف وی نظارت و مبارزه با گروههای مخالف در داخل و خارج ایران است. طبق یافته های ماموران وی مواد منفجره را در یک چمدان دیپلماتیک از ایران به اتریش قاچاق کرده است. در پاریس گفته می شود اسدالله اسدی به نمایندگی از رژیم تهران عمل کرده است..
اسدالله اسدی اول ژوئیه ۲۰۱۸، یک روز پس از حمله برنامه ریزی شده، در ایالت بایرن دستگیر شد و سپس در میان اعتراضات شدید رژیم ایران، از آلمان به بلژیک تحویل داده شد. دادستانی فدرال آلمان حکم بازداشت این مرد را از جمله به دلیل فعالیت به عنوان عامل سرویس مخفی و برنامه ریزی برای انجام قتل صادر کرده بود.
اتحادیه اروپا قبلاً اسداله اسدی را در ابتدای سال ۲۰۱۹ در لیست تروریستی خود قرار داده بود که مسدود کردن دارایی های او در اتحادیه اروپا را امکان پذیر کرده بود. علاوه بر این نام اداره امنیت داخلی وزارت اطلاعات نیز در این لیست ذکر شده است. انتظار می رود اواخر دسامبر در این مورد حکم صادر شود.این امکان وجود دارد که متهمان به حدود ۲۰ سال حبس محکوم شوند.

خبرگزاری آلمان - د. پ. آ
دادگاه بلژیک محاکمه حمله خنثی شده را آغاز کرده است
فردی حساس در پرونده درگیر است

دادستانی فدرال
اسدالله اسدی مأمور سرویس مخفی رژیم ایران بوده
و دستور کشتار را صادر کرده است

حدود دو سال و نیم پس از حمله بمبگذاری خنثی شده به تجمع گسترده ایرانیان در فرانسه، محاکمه چهار مظنون در بلژیک آغاز شده است. متهمان در دادگاهی در آنتورپ به برنامه ریزی و آماده سازی حمله به این تجمع متهم شده اند. بنا به تخمین کارشناسان، این حمله می توانسته به کشته و زخمی شدن بی شماری منجر شود. این دادگاه به این جهت حساس است، که یکی از متهمینی که در سال ۲۰۱۸ در آلمان دستگیر شده بود، در زمان ارتکاب این جنایت، دیپلمات تائید شده در سفارت رژیم ایران در وین بوده است. بنا به تشخیص کارشناسان اسدالله اسدی ۴۸ ساله کارمند سرویس مخفی رژیم ایران بوده که یکی از وظایف وی نظارت و مبارزه با گروه های مخالف در داخل و خارج از ایران بوده است. بنا بر این ممکن است که برنامه ریزی این حمله با دستور مستقیم دولت بوده باشد.
در ابتدای شروع دادگاه، دفاع اسدالله اسدی توسط وکیل وی انجام شد. نمایندگان شورای ملی مقاومت ایران، گروه مخالف که در ایران ممنوع است، دولت تهران را متهم می کنند که به وی دستور داده تا از حضور در دادگاه امتناع کند. شورای ملی مقاومت ایران برگزار کننده این تجمع در۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ در ویلپنت نزدیک پاریس بوده است.

اسدالله اسدی در اول ژوئیه ۲۰۱۸ در استراحتگاه بزرگراهی در نزدیکی شهر (بایرن) دستگیر شد و سپس در میان اعتراضات شدید دولت در تهران از آلمان به بلژیک استرداد شد.
 دادگستری آلمان استدلال کرده بود که اسدالله اسدی هنگام دستگیری از مصونیت دیپلماتیک برخوردار نبوده، زیرا او در تعطیلات بوده و در خارج از اتریش به سر می برده است. دادستانی فدرال حکم بازداشت این فرد را به دلیل فعالیت به عنوان یک مأمور سرویس مخفی و قول و قرار برای انجام قتل صادر کرد.
متهمان دیگر آنتورپ، یک زوج متاهل ساکن بلژیک هستند که طبق تحقیقات باید این حمله را انجام می دادند.
گفته می شود که اسدالله اسدی اواخر ماه ژوئن ۲۰۱۸ در شهر لوکزامبورگ یک وسیله حاوی۵۰۰ گرم ماده منفجره (ت آ ت پ) به او داده است. نیروهای ویژه بلژیک این زوج را با مواد منفجره داخل ماشین در مسیر فرانسه متوقف و دستگیر کردند.
انتظار می رود که حکم دادگاه تا پایان ماه دسامبرصادر شود. این متهمان با حکم تا ۲۰ سال حبس روبرو هستند.
اتحادیه اروپا در ابتدای سال ۲۰۱۹ اسدالله اسدی را در لیست تروریستی خود قرار داده بود و اینگونه مسدود شدن دارایی های او در اتحادیه اروپا امکان پذیر شده بود. علاوه بر این، اداره امنیت داخلی سرویس مخفی رژیم ایران نیز در لیست تروریستی قرار گرفته بود.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان