06222021سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 17 آذر 1399 ساعت 10:41

بخش دوم : برملا شدن اسناد و مدارک جرم در محاکمه دیپلومات تروریست رژیم آخوندی در دادگاه بلژیک مطلب ویژه

نوشته شده توسط
ارزیابی آژانس فدرال اطلاعات و امنیت بلژیک در باره اسدی دیپلمات تروریست رژیم


اسدی یک افسر وزارت اطلاعات رژیم ایران بود
که با پوشش دیپلوماتیک در سفارت رژیم در وین کار می کرد

اسدی فرمانده عملیاتی حمله علیه گردهمایی ویلپنت بود
و دو روز قبل ماده انفجاری کشنده تی ای تی پی را
 در اختیار سعدونی و نعامی قرار داد

طرح حمله ازسوی رژیم ایران صورت گرفته
و یک ابتکار شخصی اسدی نبوده است

اسنادی که ملاحظه میکنید ارزیابی آژانس فدرال اطلاعات و امنیت بلژیک درباره اسداله اسدی دیپلمات بمب به دست رژیم است که در تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۲۰ برای دادستان فدرال بلژیک ارسال شده است متن این ارزیابی بدین شرح است:
«سرویس ما توانسته است عناصر زیر را در رابطه با معرفی وفعالیتهای اسدالله اسدی جمع آوری کند.
-    اسدی یک افسر وزارت اطلاعات وامنیت ایران است تحت پوش دیپلماتیک سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین کار میکرده است.
-    اسدی به بخش ۳۱۲ وزارت اطلاعات وامنیت ایران وابسته است (بخش ۳۱۲ وزارت اطلاعات وامنیت ایران توسط اتحادیه اروپا بعنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است). او افسری است که با منابع انسانی(جاسوسان و مزدوران) کار میکند.
-    اسدی فرمانه عملیاتی پروژه حمله علیه کنفرانس سالانه سازمان مجاهدین خلق ایران در ویلپنت (فرانسه) بود.
-    در چارچوب فعالیتهای تدارک حمله به ویلپنت، اسدی به عنوان مأمور اداره کننده امیر سعدونی (۲۶-۰۴-۱۹۸۰) و نسیمه نعامی (۱۹۸۴.۰۹.۲۰)عمل میکرد. دو روز قبل از تلاش برای حمله، اسدی به آنها یک وسیله انفجاری شامل مواد کشنده TATP تحویل داد.
-    طرح حمله به نمایندگی از ایران وتحت فشار ایران صورت گرفته است، این کار یک ابتکار شخصی اسدی نبوده است...»


اظهارات اسدی درپاسخ به سئوالات پلیس قضایی
درباره ارزیابی آژانس فدرال اطلاعات و امنیت بلژیک
 
ایران شورای ملی مقاومت وسازمان مجاهدین را
سازمان های تروریستی می داند
آنها همه کار کردند که مرا تروریست نشان دهند
 بخاطر اینکه من نماینده رسمی ایران هستم

اروپا قبل از محاکمه مرا تروریست می داند
 در زندان با من متفاوت رفتار می شود
 نمی توانم پولی که برایم فرستاده میشود را آزادانه خرج کنم
 به خاطر این که مرا در لیست تروریستی قرار داده اند

در سفارت ایران چندین پست وجود دارد
 اما به هیچوجه سرویس اطلاعاتی وجود ندارد
 من افسر سرویس اطلاعاتی نیستم
 من فقط یک دیپلمات بودم، یک کارشناس سیاسی!

من انکار می کنم
که مواد منفجره را به سعدونی و نعامی تحویل داده ام
 آنها عوامل من نیستند

من مصونیت دیپلماتیک دارم
 و تنها کشوری که می تواند مصونیت مرا لغو کند ایران است
یک دیپلمات مجاز نیست در مورد ماموریت هایش چیزی بگوید
 وگرنه توسط دولتش مجازات می شود

آمریکا چندین فرد مشهور رسمی ایرانی را به قتل رسانده است
 استراتژی ایران از ژانویه ۲۰۲۰ تغییر کرده است
ایران اکنون پنتاگون را یک گروه تروریستی تلقی می کند!

اسناد اظهارات اسدی در پاسخ به پلیس قضایی بلژیک در ۲۷ فوریه ۲۰۲۰  که در مورد ارزیابی آژانس فدرال اطلاعات و امنیت بلژیک از سوال می کنند و اسدی در پاسخ چنین می گوید:
«ما هیچ کاری از وزارت اطلاعات در سفارت وین نداریم. در سفارت ایران چندین پست وجود دارد، اما به هیچ وجه سرویس اطلاعاتی وجود ندارد. من افسر سرویس اطلاعاتی نیستم. من فقط یک دیپلمات بودم، یک کارشناس سیاسی»!
در پاسخ به این سوال که آیا وابسته به بخش ۳۱۲ وزارت اطلاعات است میگوید: «منظور شما از بخش ۳۱۲ چیست؟ شما به من می گویید که این اداره توسط اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی محسوب می شود. نام بخش ۳۱۲ برای من شناخته شده نیست».
شما از من می پرسید که آیا من مسئولیت عوامل انسانی را بر عهده داشته ام، جواب من نه است.
اسدی ضمن انکار اینکه فرمانده عملیات انفجار ویلپنت بوده است میگوید «من انکار می کنم که مواد منفجره به نعامی و سعدونی تحویل داده ام و منکر این هستم که نسیمه نعامی وامیر سعدونی از عوامل من هستند. من چنین موضعی ندارم».

اسدی سپس می افزاید: «تنها کشوری که می تواند مصونیت من را لغو کند ایران است. هیچ کشوری نمی تواند حقوق دیپلماتیک من را نادیده بگیرد. می خواهم بار دیگر بر مصونیت دیپلماتیک خود تأکید کنم.
هر دیپلمات تعهدی به کشور خود دارد که اسرار حرفه ای را رعایت کند. یک دیپلمات مجاز نیست در مورد ماموریت های خود چیزی بگوید. اگر یک دیپلمات قوانین را رعایت نکند، توسط کشورش مجازات خواهد شد.

اسدی هم چنین می گوید: در سالهای اخیر، آمریکا روش خاصی برای مقابله با ایران در پیش گرفته است. همه افراد مهم حکومت ایران، توسط آمریکا در لیست تروریستی قرار داده شده اند. افراد رژیم ایران بصورت قانونی انتخاب می شوند. این رژیم القاعده نیست، ایران دارای نمایندگان رسمی است.
آمریکا چندین فرد مشهور رسمی ایرانی را به قتل رسانده است. بنابراین، استراتژی رژیم ایران از ژانویه سال ۲۰۲۰ تغییر کرده است. ایران اکنون پنتاگون را به عنوان یک گروه تروریستی تلقی می کند. اروپا نیز، مرا در لیست تروریست ها قرار داده است. اروپا قبل از آن که محاکمه شوم مرا تروریست میداند. در زندان با من متفاوت رفتار می شود و محدودیت هایی دارم زیرا مظنون به فعالیت های تروریستی هستم.
من نمی توانم پولی را که برای من فرستاده میشود آزادانه برای تلفن یا برای خریدن چیزی در زندان استفاده کنم. اینها به خاطر این است که مرا در لیست تروریستی قرار داده اند.
همه افراد مظنون به فعالیت های تروریستی در لیست تروریستی قرار داده نمیشوند، آنها پول نقد در اختیارشان قرارداده میشود.
افرادی که من یا سایر افراد حکومت ایران را در لیست تروریست ها قرار داده اند توسط ایران نیز در لیست تروریستی قرار می گیرند.
شورای ملی مقاومت ایران وسازمان مجاهدین خلق ایران دو سازمانی هستند که ایران آنها را سازمان های تروریستی محسوب میکند. آنها همه کار کردند که مرا تروریست نشان دهند. این بدان خاطر است که من نماینده رسمی رژیم ایران هستم.


دومین جلسه دادگاه بلژیک -آنتورپ
اظهارات دادستان فدرال در پاسخ به دعاوی وکلای رژیم
دروحشت ازسلب ناسیونالیته بلژیکی تروریستها


دادستان دردادگاه گفت:
مثل همه تروریستها باید تابعیت بلژیکی سه تروریست گرفته شود
 این در قانون بلژیک هم هست که اگر به بیش از پنج سال محکوم شوند
 تابعیت گرفته می شود

در جلسه دوم دادگاه بلژیک در روز ۱۳آذر، وکلای رژیم و تروریستها طبق خطوط وزارت اطلاعات بیش از هرچیز برای جلوگیری از حکم لغو ناسیونالیته تروریستها تلاش می کردند و از آن وحشت داشتند.
اما دادستان فدرال بلژیک که از دادگاه خواستار سلب ملیت بلژیکی تروریستها شده و تأکید کرده «آنها میخواسته اند یک عملیات بزرگ تروریستی را با پوشش ملیت بلژیکی انجام دهند و یک فاجعه بزرگ بوحود بیاورند، این با قوانین ما و این ملیت در تعارض است»، به دعاوی آنها پاسخ داد و از جمله تأکید کرد مثل همه تروریستهای داعشی، باید تابعیت آنها گرفته شود. این در قانون بلژیک هم هست که اگر به بیش از پنج سال محکوم شوند تابعیت گرفته می شود.
دادستان فدرال هم چنین به دادگاه گفت: اینکه ملیت آنها را بگیریم مسئله ای برای جان آنها نیست و اینکه می گویند اگر محکوم بشوند مرگ آنهاست، این طور نیست.


لالیبر بلژیک
گزارش از جلسه دوم محاکمه دیپلومات تروریست رژیم
و سه تروریست همدست او در دادگاه بلژیک
و اظهارات وکلای رژیم برای تروریستها در دادگاه
طبق رهنمودهای وزارت اطلاعات

و کیل رژیم برای مهرداد عارفانی:
عارفانی می گوید او نه تروریست است، نه اسلامگراست
 او یک شاعر است که نوشت: «مرگ بر خدا.»
اسدی می گوید قبل از محاکمه محکوم شده است!

وکیل رژیم برای اسدالله اسدی:
محکوم کردن اسدی به معنی این است که اعلام شود
رژیم ایران یک دولت تروریستی است

لالیبر بلژیک ۱۴آذر۹۹:‌ سوءقصدی که قرار بود سرویس های مخفی رژیم ایران در ویلپنت فرانسه، روز ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ - ۹تیر۱۳۹۷ انجام دهند، هدفش ”ایجاد صدا” و”بی اعتبار کردن” اپوزیسیون ایران، مجاهدین خلق، بود که در آن روز میتینگ بزرگ سالیانه شان را بر گزار می کردند. این توجیه ارائه شده وکلای متهمان در روز پنجشنبه در دادگاه آنتورپ، است . وکیل نسیمه نعامی، اظهار داشت: «بمب بمب نبود.»
این در حالی است که سرویس خنثی سازی بمب ارتش روز ۳۰ ژوئن – ۹تیر بمبی را در یک مرسدس که نعامی وهمسرش، امیر سعدونی سوارش بودند ضبط کرد. آنها برای دست زدن به عمل راهی پاریس بودند.
در یک چمدان، خنثی کنندگان بمب ارتش یک کیف پیدا کردند که شامل ۵۰۰ گرم ماده TATP ومدار چاشنی، بسیار حرفه ای، برای منفجر کردن آن قرار داشت. این کیف هنگامی که خنثی کنندگان تلاش می کردند آن را خنثی کنند منفجر شد. روبات خنثی کننده از دور خارج شد.
استدلال این وکیل این بود که متهمان تصور می کردند ”ترقه” حمل می کنند. اگر هم آنها مبلغ ۱۸۰۰۰ یورو از دست اسدی در لوگزامبورگ دو روز قبل از سوءقصد دریافت کرده بودند، بخاطر اطلاعاتی بوده که در هفته های قبل از آن داده بودند.
وکیل مهرداد عارفانی می گوید او نه یک تروریست است، نه یک اسلامگراست. او یک شاعر است که نوشت: «مرگ بر خدا.»
اسدی می گوید قبل از محاکمه محکوم شده است.
اسدی که متهم به سازماندهی سوءقصد شکست خورده است، از حضور در دادگاه خودداری کرد
به گفته وکیل، او نمی تواند با خانواده اش تلفنی صحبت کند وچون در لیست سیاه تروریسم اتحادیه اروپا قرار دارد «حتی حساب بانکی اش در زندان مسدود شده است.» او خود را قبل از اینکه مقابل دادگاه قرار بگیرد محکوم یافته است. از نظر وکیل، محکوم کردن اسدی به معنی اینست که اعلام شود رژیم ایران یک دولت تروریستی است.
حکم دادگاه روز ۲۲ ژانویه – ۳بهمن۹۹ اعلام خواهد شد.


روزنامه د استاندارد بلژیک:
وکیل رژیم برای امیر سعدونی نسبت
به از دست‌رفتن احتمالی ناسیونالیته ۳مظنون
هشدار داد و آن‌را خطرناک دانست


وکیل رژیم برای اسدالله اسدی:
موکل من این احساس را دارد که
حکومت او دارد محاکمه می‌شود و نه خودش

وکیل (رژیم برای اسدی) می‌گوید غیبت موکلش (به‌خاطر) این تصور است که نه او بلکه تمامیت حکومت ایران دارد محاکمه می‌شود.
شاکیان خصوصی پرونده در درخواستشان ارتباطی را با حکومت ایران (ارائه) دادند: یعنی وزارت اطلاعات؛ این یک وزارت خانه است، پس بخشی از حکومت است.
(وکیل اسدی) گفت: «موکل من این احساس را دارد که حکومت او دارد محاکمه می‌شود و نه خودش».
وکیل(رژیم برای) امیر سعدونی نسبت به از دست‌رفتن احتمالی ناسیونالیته ۳مظنون هشدار داد و آن‌را خطرناک دانست. به گفته او: «اگر او ملیت بلژیکی‌اش را از دست بدهد، به‌ایران فرستاده می شود. من می‌توانم به‌شما اطمینان دهم که دیگر اثری از او نخواهد بود. او در چشم رژیم ایران یک خائن است».
در اوایل سال آینده حکم صادر می‌شود. ۲۰سال زندان علیه دیپلمات، ۱۸سال برای زوج و ۱۵سال برای (عارفانی) درخواست شده است. آنها به‌دلیل اقدام به‌قتل تروریستی و شرکت در فعالیت یک گروه تروریستی.

گزارش تلویزیون ف.ت.ام. بلژیک از محاکمه اسدالله اسدی:
در دادگاه آنتورپ در واقع رژیم ایران به‌محاکمه کشیده می‌شود

تلویزیون ف ت ام در گزارشی از محاکمه دیپلمات‌تروریست رژیم آخوندی، گفت: «البته این اقدام خنثی‌شده تروریستی به‌یک موضوع بین‌المللی تبدیل شده است. چرا که یک زوج از بلژیک به‌فرانسه سفر می‌کرده تا در آنجا این عمل تروریستی را به‌اجرا در بیاورد. پرزیدنت اپوزیسیون ایران شهادت داده و گفته است که اگر این حمله تروریستی موفق می‌شد، به‌طور واقعی یک حمام خون به راه می‌افتاد. وکلا هم قصد نداشتند، هیچ‌گونه اغراقی بکنند. در واقع در اینجا رژیم ایران به‌محاکمه کشیده میشود و زوجی که از ویلرایک آمده، یک سلول تروریستی و جاسوس‌های (حکومت) تهران بودند و دستورالعمل‌های آنها را اجرا می‌کردند.


وکیل ریک وانروسل
در مورد جلسه دوم دادگاه دیپلومات تروریست رژیم اسدالله اسدی در بلژیک
ما هر گونه استدلال حقوقی از سوی تیم دفاعی اسدالله اسدی را شکست دادیم

ما خواهان مجازات حداکثری ۲۰سال زندان برای اسدی هستیم
او با طراحی بمبگذاری تروریستی می‌توانست عامل کشتار صدها و هزاران نفر در پاریس باشد

ریک ونراسل وکیل شاکیان پرونده اسدالله اسدی که تحت محاکمه در بلژیک به‌دلیل طراحی بمب‌گذاری سال۲۰۱۸ در فرانسه است به العربیه گفت:‌ ما هر گونه استدلال حقوقی ارائه شده توسط وکلای اسدالله اسدی و ۳متهم دیگر را شکست داده‌ایم. من مطمئن هستم که حکم دادگاه تا ماه آینده صادر خواهد شد.
وی افزود:‌ ما خواهان حکم حداکثری ۲۰سال زندان در بلژیک برای اسدالله اسدی به خاطر سوءقصد تروریستی و عضویت در یک گروه تروریستی هستیم. برای ۳متهم دیگر درخواست حبسهای ۱۸، ۱۸ و ۱۵ساله شده است.
ونراسل گفت: اسدالله اسدی از طریق سفارت رژیم ایران و به‌وسیله نامه‌نگاری گفته است در جلسات دادگاه شرکت نمی کند او تصور می کند چون دیپلومات است هرکاری که بخواهد می‌تواند انجام دهد. برای یک دیپلمات قلابی، خیلی جای تأسف است که صلاحیت دادگاه را رد می کند. او دست اندرکار طراحی بمب‌گذاری تروریستی در جلسه یی بود که ممکن بود صدها نفر و شاید هزاران نفر را در پاریس در قلب اروپا بکشد.

سی.ان.اس. نیوز
رژیم ایران از اهرم گروگانگیری برای
نجات جان دیپلوماتش که در بلژیک تحت محاکمه است استفاده میکند

رژیم ایران که یک تاریخچه طولانی گروگان گیری دارد ممکن است از تهدید اعدام علیه دکتر ایرانی – سوئدی زندانی به عنوان اهرمی در تلاش برای نجات آزادی دیپلمات ایرانی که به اتهام تروریسم در خاک اروپا در بلژیک محاکمه می شود، استفاده کند.
اسدی و سه نفر دیگر متهم به توطئه برای بمب گذاری در یک گردهمایی بزرگ در سال ۲۰۱۸ در نزدیکی پاریس، جنبش مخالفین ایرانی، شورای ملی مقاومت ایران هستند. در این گردهمایی همچنین شماری از آمریکایی های برجسته و سایر حامیان خارجی نیز شرکت داشتند. در میان افراد سابق رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک، لوئی فری مدیر سابق اف.بی.آی و نیوت گینگریچ سخنگوی سابق مجلس نمایندگان آمریکا نیز حضور داشتند.


روزنامه دی راین فالتس آلمان
دیپلومات رژیم ایران درآنتورپ بلژیک در برابر دادگاه قرار گرفت

پرونده از نظر سیاسی انفجاری است
زیرا اسدالله اسدی یک دیپلمات رژیم ایران است

وکلای شاکیان خصوصی
رژیم ایران در قلب اروپا دست به‌تروریسم دولتی می‌زند

روزنامه دی راین فالتس با عنوان دست دراز رژیم آخوندها:
در آنتورپ یک دیپلمات رژیم ایران در برابر دادگاه قرار دارد. او متهم است، که در سال ۲۰۱۸ سوء قصدی انفجاری را درنزدیکی پاریس هدایت کرده است. این سوء قصد خنثی شد. اما وکلای شاکیان خصوصی تأکید می کنند، که ایران در قلب اروپا دست به تروریسم دولتی می زند. اسناد تحقیقات پلیس که در اختیار راین-فالتس قرار دارند، شواهدی بر این موضوع ارائه می دهند.
این پرونده از نظر سیاسی نیز انفجاری است، زیرا اسدالله اسدی یک دیپلمات رژیم ایران است. او بعنوان دبیرسوم سفارت در شهر وین اعتبارنامه دریافت کرده است. اما این فقط محمل اوست. در حقیقت، چنانکه اسناد و شواهد تحقیقات پلیس در آلمان، فرانسه و بلژیک که در اختیار راین-فالتس قرار دارند، نشان می دهند، او یک مأمور سرویس مخفی اطلاعات رژیم ایران است. سمت واقعی او: رئیس ایستگاه وزارت اطلاعات رژیم ایران در پایتخت اتریش است.
هدف سوء قصد: گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران که سالیانه در ویلپنت در نزدیکی پاریس برگزار می شود. به این منظورهمیشه دهها شخصیت برجسته دعوت می شوند، تا علیه رژیم آخوندها در تهران سخنرانی کنند. از میهمانان روز ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ در سالن کنگره ویلپنت: رودی جولیانی و همچنین نامزد پیشین ریاست جمهوری کلمبیا اینگرید بتانکور بودند.
کمی پیش از دستگیریش در اتوبانی در استان بایرن از تلفن همراه اسدی پیامک دیگری برای زوج سوء قصد کننده ارسال شده بود: "حال شما خوب و همه چیز روبراه است؟" اما آنها دیگر پاسخی نمی دهند. چون آنها نیز دستگیر شده اند. آنها در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ – ۹تیر۱۳۹۷ در راه پاریس در بروکسل متوقف می شوند. در اتومبیل این زوج افسران پلیس یک کیف لوازم بهداشتی با ۵۰۰ گرم ماده منفجره تری آستون تری پرواکسید و یک فیوز انفجاری پیدا می کنند.
آنها روز جمعه در برابر دادگاه قرار گرفتند. آنچه را که آنها کرده اند، با تحقیقات سرویسهای امنیتی بین المللی، از جمله اداره پلیس جنایی فدرال آلمان اثبات شده است. برای مثال به همراه اسدی دفترچه قرمز شرابی رنگی یافت شد، که در آن با خودکار یادداشت می کرد. همچنین صحبت از یک ابزار کنترل از راه دور به همراه دستورالعملهای دقیق در مورد نحوه استفاده از آن است، که به گفته سعدونی از اسدی دریافت کرده است.
علاوه بر بلژیک که شاکی اصلی در دادگاه آنتورپ است، گروهی از شاکیان خصوصی وجود دارند. این افراد شامل نمایندگان مخالفان ایرانی و نیز سایر افرادی هستند، که در جلسه ویلپنت شرکت داشتند. وکیل مدافع شاکی خصوصی کریستف مارشاند تردیدی در مورد برداشت نمایندگی شورای ملی مقاومت باقی نمی گذارد، که بر اساس آن این سوء قصد از موارد تروریسم دولتی توسط رژیم آخوندها بود.
مارشاند روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: این طرحی بود که در سطح حکومتی برنامه ریزی شده بود. همکار او ریک وانراسل تأکید می کند: اسدی یک مقام عالیرتبه و آموزش دیده رسمی است، که بر طبق اطلاعات سرویسهای مخفی اروپا در سراسر اروپا برای ملاقات با جاسوسهای دیگر، و نه برای تماسهای دیپلماتیک فعالیت می کرد.
آنچه که از تصمیم دادگاه عالی فدرال آلمان درباره استرداد اسدی به مقامات بلژیکی هویداست، اسدی زوج اجراکننده سوء قصد را برای اولین بار در سال ۲۰۱۵ در هتلی در شهر مونیخ ملاقات کرد. سپس هر سه یا چهار ماه ملاقاتهایی در میلان، ونیز، زالتزبورگ، وین و تهران برگزار می شد. اسدی، با نام رمز "دانیل"، "افسر مسئول" این زوج بود، که بسته انفجاری را در لوکزامبورگ به آنها تحویل داده است.
برای این دیپلمات و هم پروندهایش احتمال ۲۰ سال حبس وجود دارد اگرچه بمب به موقع ضبط شد. البته بمب منفجر شد و یک مقام بلژیکی زخمی شد. حکم ممکن است، در انتهای دسامبر یا ابتدای ژانویه ۲۰۲۱ در آنتورپ صادر شود. رسیدگی به این پرونده با اقدامات بالای امنیتی انجام می شود.


گزارش روزنامه فیگارو
از جلسه دوم محاکمه دیپلومات تروریست رژیم آخوندی و همراهانش در بروکسل

وکلای (رژیم برای) امیر سعدونی و نسیمه نعامی
بمبی که از آنها گرفته شده به حد کافی برای کشتن قوی نبوده است

شورای ملی مقاومت و شاکیان خصوصی
دستگیری نعامی و سعدونی در روز گردهمایی شورای ملی مقاومت درپاریس
از یک حمام خون جلوگیری کرد

روزنامه فیگارو ۱۴آذر ۹۹:‌ دادگاه آنتورپ روز ۲۲ ژانویه حکم خود را در مورد اسدالله اسدی صادر خواهد کرد. وی متهم به طرح سوقصد علیه گردهم آیی مخالفان رژیم تهران در فرانسه در سال ۲۰۱۸ -۱۳۹۷ است. این مطلب را روز ۳ دسامبر وکیل وی به AFP گفت. روز جمعه گذشته درخواست ۲۰ سال زندان علیه اسدالله اسدی، که در زمان وقوع این حوادث در سفارت رژیم ایران در وین کار می کرده، صورت گرفته است. اسدی از شرکت در جلسه دادگاه خودداری کرد تا همراه با سه همدست مورد محاکمه قرار گیرد. از جانب دادستانی برای این سه نفر درخواست ۱۵ و ۱۸ سال زندان شده است. روز پنجشنبه در دومین و آخرین روز محاکمه، وکلای نسیمه نعامی و امیر سعدونی که با یک بمب در ماشنیشان در حالیکه راهی فرانسه بودند دستگیر شدند اظهار داشته اند ماده منفجره بحد کافی برای کشتن قوی نبود. یکی دیگر از متهمان مهرداد عارفانی فردی نزدیک به اسدی است. اسدی، وی را موظف کرده بود در محلی که قرار بود بمب منفجر شود در انتظار این زوج باشد . وکیل وی نیز خواستار تبرئه او شدیک سوءقصد با بمب قرار بود روز ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ -۹تیر۱۳۹۹ در ویلپنت، نزدیک پاریس، گردهم آیی عظیم سالیانه شورای ملی مقاومت ایران، یک ائتلاف مخالفان شامل مجاهدین خلق را، هدف قرار دهد. نعامی و سعدونی در همان روز در آخرین لحظه در بروکسل دستگیری شدند. امری که به گفته شاکیان یعنی شورای ملی مقاومت و حدود ۲۰ تن از شخصیت های سیاسی حامی آن از یک حمام خون جلوگیری کرد.
دادگستری بلژیک بسیار سریع به اسدی رسید، که دو شب قبل از این واقعه در لوگزامبورگ در حال تحویل دادن بسته حاوی بمب به زوج مذکور مشاهده شده بود. وی روز ۱ ژوئیه در آلمان، جایی که از مصونیت دیپلماتیکش برخوردار نبود، دستگیر شد.
حکم دادگاه روز ۲۲ ژانویه ساعت ۱۳ بوقت محلی اعلام خواهد شد.
این پرونده ملغمه جاسوسی و تروریسم موجب تنشهایی بین رژیم ایران و چندین کشور اروپایی شده است. در اکتبر ۲۰۱۸، پاریس وزارت اطلاعات رژیم ایران را متهم به قرار داشتن در پشت این سوءقصد شکست خورده کرد.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان