چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 19 آذر 1399 ساعت 17:54

تحریمهای اتحادیه اروپا علیه عاملان و یاری دهندگان به قتل عام و جنایت علیه بشریت

نوشته شده توسط
به گزارش یوروپین اکسترنال اکشن ۱۷ آذر ۹۹ ،اتحادیه اروپا اعلام کرد: برنامه جدید تحریم های جهانی حقوق بشر اتحادیه اروپا توسط شورای امور خارجه به تصویب رسیده است. این مصوبه اتحادیه اروپا را قادر می سازد تا با قدرت بیشتری در دفاع از حقوق بشر ایستادگی کند

این مصوبه که یک ماه پیش به تصویب رسید، برنامه اقدام اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر و دموکراسی است تا اتحادیه اروپا نقض جدی و نقض حقوق بشر را در سراسر جهان ، بدون در نظر گرفتن محل وقوع آنها، هدف قرار دهد. این تحریم ها از جمله موارد زیر را شامل می شود:

  • قتل عام
  • جنایات علیه بشریت
  • شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه ، غیرانسانی یا تحقیرآمیز
  • برده داری
  • اعدامها و قتلهای فراقضایی ، سریع یا خودسرانه....

تحریم های اتحادیه اروپا افراد و نهادهایی را که مسئول مرتکب یا مرتبط با نقض جدی حقوق بشر و افراد و نهادهای مرتبط با عاملان جنایت را شامل میشود. این تحریمها میتواند افراد دولتی و غیر دولتی را هدف قرار دهد، صرف نظر از اینکه در کجا هستند یا صرف نظر از اینکه در موقعیت مکانی داخل محدوده یا خارج محدوده کنترلشان مرتکب نقض حقوق بشر شده باشند.

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا ۱۷ آذر ۹۹ در پیامی از جانب آمریکا از تصویب چارچوب تحریم های جهانی حقوق بشر توسط اتحادیه اروپا استقبال کرد

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است: اقدامات جدید اتحادیه اروپا به کشورهای عضو آن ابزاری قدرتمند برای ارتقای حسابرسی در رابطه با نقض حقوق بشر در مقیاس جهانی می دهد. اروپا در این برنامه یک شریک ثابت قدم در آمریکا خواهد داشت و ما اتحادیه اروپا را ترغیب می کنیم تا اولین لیست گذاریهای خود را در سریعترین وقت ممکن تصویب کنند.