چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 19 آذر 1399 ساعت 22:57

مریم رجوی: حاکمان کنونی ایران به‌ویژه خامنه‌ای و روحانی و رییسی باید در برابر عدالت قرار بگیرند.

نوشته شده توسط
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، گزارش کارشناسان رسمی ملل متحد درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی به‌مثابه ”جنایت علیه بشریت ”و فراخوان به یک تحقیق ”عمیق ”و ”مستقل ”در این خصوص را نمود دیگری

از جوشش خون شهیدان “سرِ موضع“ و گامی بلند و کیفی در پیشرفت جنبش دادخواهی پس از ۳۲سال خواند.
خانم رجوی خاطرنشان کرد: «این گزارش که بر پایبند نبودن رژیم به التزاماتش تحت قانون بین‌المللی حقوق‌بشر تأکید می‌کند، از جمله اعلام سرنوشت و محل دفن اعدام شدگان، ضرورت ارجاع پرونده این جنایت ادامه‌دار علیه بشریت به شورای امنیت ملل متحد، و محاکمهٔ مسئولان و آمران و عاملان جنایت بزرگ قرن را مضاعف می‌کند. حاکمان کنونی ایران به‌ویژه خامنه‌ای و روحانی و رئیسی و بسیاری از وزیران و گردانندگان قضاییه جلادان و اطلاعات و سپاه فاشیسم دینی دست‌اندرکار کشتار زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ و در تمام دهه۶۰ بوده‌اند و باید به‌خاطر جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار بگیرند».