01152021جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 01 دی 1399 ساعت 17:34

بیداری اروپا نسبت به رفتار بد و نامطلوب رژیم ایران

نوشته شده توسط
 بلومبرگ ماهیت رژیم ایران در آدمربایی خارجیان و اعدام منتقدان خودش را به‌طور فزاینده‌یی مشکل می‌توان نادیده گرفت

 داستان رهبران اروپا با [رژيم]ایران که نگذاشته‌اند طی ۴سال گذشته غرق شود، به داستان قورباقه و عقرب می ماند.
 اروپا که این مدت تلاش کرد توافق برجام۲۰۱۵ را زنده نگهدارد، تشکر اندکی از [رژيم]ایران دریافت کرد و حالا هشدارهای تازه‌یی را از ماهیت واقعی ایران دریافت می‌کند
 تمایل اروپا به تخفیف سابقه انزجارآور حقوق بشر در ایران حالا با فاش شدن مواردی همچون ربودن منتقدین رژیم از خاک خارجی و منتقل کردنش به تهران برای مجازاتهای صحرایی به چالش گرفته شده است
 اسدالله اسدی دیپلومات ایرانی در بمبگذاری علیه گروه اپوزیسیون ایران در پاریس دست داشته است
 پاسخ اروپا به این فعالیتهای [رژيم]ایران تند و تیزتر بوده است و گذشته از محکومیت، نشستها با [رژیم]ایران را بایکوت کردند . فرانسه اعلام کرد دیگر امور معمول نداریم  و در آمریکا اعدام زم مورد محکومیت دوحزبی قرارگرفت
 تحقیق موسسه «پیو» هم فضایی منفی نسبت به [رژیم]ایران در سراسر اروپا را اعلام کرد

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان