05162021یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سه شنبه, 02 دی 1399 ساعت 23:07

حمید اسدیان مبارز بزرگ مجاهد وارسته، آگاه و عاشق آزادی

نوشته شده توسط
آ‌قای مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت ایران خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدە شورای ملی مقاومت ایران

کاک بابا شیخ حسینیبا كمال تأسف و اندوە فراوان درگذشت مجاهد مبارز،حمید اسدیان را به شما و كليه اعضای مقاومت سراسري تسلیت میگویم. شكی نیست كه فقدان این مبارز بزرگ خسارت بزرگی برای همه ما بود.آ‌قای حمید اسدیان یكی از فعالترین و صادق ترین مبارزان راه آزادی بود كە با كوشش و

صداقت و رفتار و اعمال انقلابی، موجب محبوبیتش نزد دوستان در مقاومت ایران شدە بود.
بندە در چند جلسه اي كە  با ایشان در فرانسه داشتم  برایم مشخص شد كه با مجاهدی وارسته ، آگاه و عاشق آ‌زادی در گفتگو هستم .
مجددا درگذشت نويسندە و شاعر و مجاهد انقلابی حمید اسدیان را به شما و تمامی همرزمانم در سازمان مجاهدين خلق ايران و مقاومت عادلانه ایران تسلیت میگویم.

باباشیخ حسینی-۲۵آذر۹۹ 

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان