چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 18 دی 1399 ساعت 10:39

بیانیه رئیس جمهور دونالد ج. ترامپ در مورد تأییدیه انتخاباتی

نوشته شده توسط
رییس رسانه های اجتماعی دونالد ترامپ در یک رشته توییت نوشت:

"اگرچه من كاملاً با نتیجه انتخابات مخالفم و واقعیت ها این مسئله را به اثبات می رسانند ، اما در 20 ژانویه انتقال منظمی صورت میگیرد. من همیشه گفته ام که ما به مبارزه ادامه خواهیم داد تا اطمینان حاصل شود که آرای واقعی شمرده شده است
در حالی که این نشان دهنده پایان بزرگترین دوره اول تاریخ ریاست جمهوری است ، اما این تنها آغاز مبارزه ما برای بزرگ کردن دوباره آمریکا است! "