06222021سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 20 دی 1399 ساعت 22:48

بخش نهم ـ برملاشدن اسناد و مدارک جرم در محاکمه اسدی در دادگاه بلژیک - آنتورپ مطلب ویژه

نوشته شده توسط
تا سال 2018 بيش از226000 يورو پول نقد به حساب مزدور عارفاني برای انفجار در ویلپنت وارد شده است. وزارت اطلاعات ازطریق صرافی نیز برای مزدوران از داخل كشور پول به بلژیک می فرستاد

عارفانی از سوی وزارت اطلاعات و سرکرده مستقیمش اسدالله اسدی موظف بود ضمن انکار روابطش با وزارت، برای ورود پولهاي نقد به حسابهايش توجيه تراشی كند. اما سندها و مدارک جرم، نشان داد كه منشا پولها وزارت اطلاعات است

بخشي از پولهاي پرداختي وزارت اطلاعات به مزدور عارفاني براي انفجار در ويلپنت : تا سال 2018 بيش از226000 يورو پول نقد به حساب عارفاني وارد شده كه شامل پولهايي كه ازسوي ارگانهاي پناهندگي و بيكاري وارد شده به حساب او نمي شود

در فاصله سالهاي 2012 تا 2018 جمعا 241فقره پول نقد به حسابهاي عارفاني ريخته شده است

وزارت اطلاعات ازطریق صرافی نیز برای مزدوران از داخل كشور پول به بلژیک می فرستاد

 

درحالیکه وزارت اطلاعات و اسدالله اسدي به مزدور عارفاني نیر مانند نعامي و سعدوني به خاطر جاسوسي دستمزد ميدادند،

عارفاني از سوی وزارت منفور جاسوسی و آدمکشی آخوندها و سرکرده مستقیم خودش اسدالله اسدی موظف بود تلاش كند تا ضمن انکار روابطش با وزارت، برای ورود پولهاي نقد به حسابهايش توجيه تراشی كند. اما دادستاني بلژیک و كارشناسان پليس در بررسيهای دقيق سندها و مدارک جرم، نتيجه گيري ميكنند كه منشا اين پولها وزارت اطلاعات است.

در اسناد مربوط به بررسي های پلیس و دادستانی آمده است که تا سال 2018 بيش از 226000 يورو نقد به حسابهاي مزدور عارفاني واريز شده كه پولهاي پرداخت شده توسط وزارت اطلاعات به اين مزدور است.

اسناد و مدارک جرم همچنین نشان میدهند که در فاصله سالهاي 2012 تا 2016 مهرداد عارفاني 179 فقره پول نقد بميزان سرجمع 129395 يورو بحسابهايش واريز كرده است.

در سالهاي 2017 و 2018 عارفاني 62 فقره پول نقد جمعا به مبلغ 28409.50 يورو به حسابهايش واريز كرده است. او پولهاي نقد را از شعب مختلف بانك و در ارقام كوچك ارسال ميكرده است كه شك بر انگيز نباشد

اين واريزيها در حاليست كه عارفاني خود اذعان ميكند در اين سالها هيچ فعاليت شغلي كه حقوق بگيرد نداشته و از بلژيك حقوق بيكاري ميگرفته است. اين مبالغ نقد شامل پولهايي كه ازسوي ارگانهاي پناهندگي و بيكاري وارد حساب او شده نميشود.

طبق اسناد، عارفاني درتوجيه تراشی برای پولهاي نقد گفته است که از يكي از دوستانش در انگلستان، 6600 يورو پول نقد گرفته است و پدرش ازايران 22000 يورو از طريق واسطه برايش ارسال كرده است. البته عارفاني هيچ دليلي براثبات اين مدعاها ندارد. او قادر نيست هيچ توضيحي در مورد مبلغ قابل توجه پول نقد، بويژه 226084.50 يورو، كه تا 2018 به حسابهاي مختلفش گذاشته شده ارائه كند.

در سندها هم چنین خاطرنشان می کند که بر اساس ماده

43c قانون جنايي، تحقيقات يك اختلاف فاحش بين درآمد قانوني عارفاني و مبالغ موجود درحسابهايش را نشان ميدهد. منطقي است تصور شود اين مبالغ حاصل از منابعي است كه موضوع پرونده حاضر است.

sadouni1

sadouni2sadouni3

انتقال پول از ايران به بلژيك برای مزدوران ازطريق صرافي

يك از شيوه هاي رساندن پول به مزدوران ارسال پول از داخل ايران ازطريق صرافي است. به عنوان مثال

در 29 مي 2018 ساعت 1551 عليرضا جميلي از آلمان با شماره تلفن 0049157511408به نعامي با پيام صوتي اطلاع ميدهد كه 100 ميليون تومان از ايران به حساب صرافي دربلژيك ارسال شده است

sadouni4

سند ارسال مبلغ یک ميليارد ريال (100 ميليون تومان) از طريق بانك ملت به صرافي دربلژيك

sadouni5

 

دريك فقره ديگر در تاريخ 3 ژوئن 2018 ساعت 7.36 عليرضا جميلي به نعامي با پيام صوتي از همان شماره تلفن آلمان اطلاع ميدهد كه مبلغ 110 ميليون تومان ديگر هم به حساب بانكي صرافي سپرده شده است.

sadouni7

sadouni10

سند ارسال مبلغ 1 ميليارد و صد ميليون ريال (110 ميليون تومان) از طريق بانك ملت به صرافي دربلژيك

sadouni11sadouni13

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان