09292022پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
جمعه, 24 بهمن 1399 ساعت 10:07

ریش سوخته و سیاهدانه و جست و خیزهای هراس آلود

نوشته شده توسط
بدنبال رأي بي سابقه و محكوميت حداكثري ديپلمات تروريست اسدي و سه همدست وي در دادگاه بلژيك، رژيم آخوندي و مزدوران رنگارنگ اطلاعاتي آنها از شدت ضربه اي كه در عرصه ديپلماتيك خوردند .تعادل ناداشته را بطور كلي از دست داده اند و مبتلا به جنون گاوي شده اند

.

حمید معاصردر اين راستا اعترافات بي سابقه ارگان بسيج دانشجويي كه منعكس كننده نظرات ولي فقيه ارتجاع و پاسداران آدمكش است گواهي آشكار به شدت ضربه اي است كه از طرف مجاهدين دريافت كرده اند. عمق درماندگي و افلاس حاكميت ولي فقيه به نحو روشن از ميان تمام عبارات آنها و همچنين ترس و وحشت مزدوران‌شان از عاقبت شومي كه در انتظارشان هست به نمايش گذاشته شده است. نگاهی گذرا به اعترافات اين ارگان سرکوب دانشجویی بدون هیچ توضیحی بخوبی روشنگر است.

اعتراف به شکست تمامي تلاش هاي بيت خامنه اي و شخص ولی فقيه در مقابل مجاهدین براي بدر بردن  ديپلمات تروريست، نفوذ اثرگذار مجاهدين در اروپا و همه محافل سیاسی آن و سدبستن در مقابل هر پیشروی دیکتاتوری و ارباب مماشات برای رنگ کردن جنایتکاران بعنوان مدره و .... از برجسته‌ترین اعترافات دراین گزارش است در اين ميان مزدوراني همچون عفت و عاطفه اقبال و همپالگي هاي آنها، محمدرضا روحاني و اسماعيل يغمايي و مصداقي و ... مثال گریه دزدی است که چوب را برنداشته فرار می کنند. فریاد ای دزد آد دزد آنها برای هر ایرانی شرافتمند کاملا قابل فهم است. پیش از این مجاهدان خلق طاهر و احسان اقبال، ارتباطات عفت اقبال و عیال مربوطه مقصودی و عاطفه اقبال با وزارت اطلاعات را بصورت انکار ناپذیری افشا کردند. این افشاگری برای همیشه دست این باند کثیف را رو کرده و عمق دنائتی را که از تک تک کلماتشان تراوش می کند توجیه نمود.

فرافکنی اين مزدوران و انداختن تقصیر جنایت بزرگ علیه بشریت بگردن مجاهدین، بعد از این پیروزی درخشان و نسبت دادن سه مزدور نفوذی به مجاهدین، زمینه چینی ناشیانه وزارت اطلاعات برای روزی است که دست عدالت دیگر بار همدستان دیکتاتوری را در کشورهای اروپایی، افشا و محاکمه و روانه زندان کند.

همه این مزدوران سرنوشت خود را به این دیکتاتوری وحشی گره زده اند. به همین دلیل است که از تحقیقات پلیس جنایی آلمان در ۱۱ کشور بشدت هراسان شده اند. و خوب می دانند که ۲۸۹ نقطه ثبت شده در دفتر سبز اسدالله اسدی هرکدام حکایت از قراری برای پول گرفتن یکی از اینهاست و سفله شاعران و روزنامه نگاران و سازماندگان اپوزیسیون های دست ساز و انجمنهای پوششی چون آوا و ... منتظرند تا اسناد دادگاه بویژه متخصصان و عدالت‌جویان گویا و بیرونی شود.

به یقین در آنروز در مقابل عدالت ته مانده مزدوران در بیرون از زندان، بدستور علوی و علوی ها خواهند گفت: دیدی گفتم سیاهدانه بود؟ ما مشتاقانه منتظر این روز هستیم

حميد معاصر ۲۳ بهمن ۹۹ (۱۱فوریه۲۰۲۱)

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان