02282021یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سه شنبه, 28 بهمن 1399 ساعت 01:04

آلمان ـ تظاهرات در ۶ شهر با گرامیداشت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی ـ نه تاج و نه عمامه، آخوند کارش تمامه مطلب ویژه

نوشته شده توسط
هواداران مجاهدین خلق ایران در شهرهای برلین، هامبورگ، کلن، اشتوتگارات، مونیخ و فرانکفورت به‌مناسبت گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی و سرنگونی شاه خائن به خلق و میهن، تظاهرات برگزار نمودند

و از کانون های شورشی و مقاومت ظفرنمون سراسری حمایت کردند

تظاهر کنندگان در این شهرها با شعارها یا بر روی بنرها و پلاکاردهای زیبای خود فریاد می زدند:

 • نه تاج و نه عمامه، آخوند کارش تمامه
 • امروز اسدی، فردا سیدعلی
 • مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر روحانی
 • ۱۰۰۰ نه به دیکتاتور نه شاه و نه شیخ - ایران آزاد با مریم رجوی
 • سفارتخانه‌ها و لانه‌های جاسوسی رژیم آخوندی را تعطیل کنید
 • مزدوران اطلاعات آخوندی باید از کشورهای اروپایی اخراج شوند
 • گرامی باد سالگرد پیروزی مردم بر دیکتاتوری شاه خائن
 • مرگ بر اصل ولایت فقیه
 • خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست
 • درود بر کانون‌های شورشی که شعله‌های قیام را در سراسر ایران فروزان نگهداشتند

 • برلینبرلین مجاهدین ۲۲ بهمن ۹۹ انقلاب ضد سلطنتی 9

aa1aa2aa3 aa4aa5aa6aa7aa8aa10

حمید معاصر

aa12

 هامبورگ

شعارهای تظاهرات هامبورگ ـ به‌مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

از بهمن تا آبان شورش قیام تا پایان – خامنه ای ننگ بر نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنگ تو – شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

ah1ah2ah3ah4ah5ah6ah7

کلن

شعارهای تظاهرات کلن ـ به‌مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

از بهمن تا آبان مرگ بر ظالمان - از بهمن تا آبان حاضرحاضر تا پایان- نه شاه نه شیخ انقلاب انقلاب- تا دیکتاتور در کاره بهمن ادامه داره – سرود ای ایران – مماشات با جلادان محکوم است محکوم است- کانونهای شورشی مجاهدین یارتان مشعل پیکارتان- نه تاج و نه عمامه، آخوند کارش تمامه – تا این رژیم رو کاره قتل و ترور به راهه

كلن آلمان عكس شماره 4كلن آلمان عكس شماره 3كلن آلمان شماره 1عكس شماره 8 كلن آلماناشتوتگارت 

شعارهای تظاهرات اشتوتگارت ـ به‌مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

کانونهای شورشی مجاهدین یارتان مشعل پیکارتان- تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش –خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست ، ارتش آزادیبخش پاسخ آخر ماست – مسعود مریم پیروزی عدالت مبارک مبارک

ah1ah2ah3ah4ah5ah6ah8ah9ah10

شعارهای تظاهرات مونیخ ـ به‌مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

امروز اسدی فردا سید علی- از بهمن تا آبان مرگ بر ظالمان - از بهمن تا آبان شورش قیام تا پایان- کانونهای شورشی سازندگان بهمن استمرار قیامند - نه شاه و نه عمامه، آخوند کارش تمامه - شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده – مماشات با جلادان محکوم است محکوم است- سفارت آخوندی این لانه جاسوسی تعطیل باید گردد- مزدوران تروریست اخراج باید گردند

شعارهای تظاهرات فرانکفورت ـ به‌مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

خامنه ای ننگ بر نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنگ تو - شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

 

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان