04132021سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 11 اسفند 1399 ساعت 21:04

تظاهرات ياران شورشگر در حمايت از مردم دلير بلوچستان و محكوميت كشتار سوخت‌بران در ۶ شهر آلمان مطلب ویژه

نوشته شده توسط
کلن۹اسفند۹۹ شعار: بلوچهای قهرمان مجاهدین یارتان حامی پیکارتان - درود بر دلیران سراوان – میجنگیم می میریم ایرانو پس میگیریم- با مسعود با مریم هسنگر در راه آزادی هم پیمان میجنگیم تا پایان- سراوان زاهدان حمایتت میکنیم-

k1k2k3k4

کانونهای شورشی مجاهدین یارتان حامی پیکارتان – سراوان سراوان حمایتت میکنیم- سراوان میرزمد خامنه ای میلرزد

اشتوتگارت ۹اسفند۹۹

شعار: سراوان میرزمد خامنه ای میلرزد- بلوچستان قهرمان مجاهدین یارتان مشعل پیکارتان- درود بر دلیران سراوان درود بر شهیدان – خامنه ای خامنه ای مرگ به نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنگ تو – شورش خلق ایران علیه این جانیان جانیان- کانونهای شورشی مجاهدین یارتان مشعل پیکارتان – خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست – سراوان میجنگیم می میریم ایرانو پس میگیریم

اشتوتگارت عكس قيام بلوچستان27فوريه2021 1اشتوتگارت عكس قيام بلوچستان27فوريه2021 3اشتوتگارت عكس قيام بلوچستان27فوريه2021 4 

مونیخ - ۹اسفند۹۹

شعار: سراوان میرزمد خامنه ای میلرزد- سراوان زاهدان سرجنگل مجاهدین یارتان مشعل پیکارتان- بلوچستان   قهرمان درود بر عزمتان درود بر رزمتان -     کانونهای شورشی درود بر عزمتان درود بر رزمتان - سراوان حمایتت میکنیم – در جای جای ایران در کوجه و خیابان قیام تا پیروزی همراه با   سراوان – میجنگیم می میریم ایرانو پس میگیریم - خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست ارتش آزادیبخش پاسخ آخر ماست – خامنه ای جنایت پیشه حسابرسی در پیشه - با مسعود با مریم هسنگر در راه آزادی هم پیمان میجنگیم تا پایان- تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش - شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده - کانونهای شورشی پیروزی میسازند۴مونخ تظاهرات حمایت از بلوچستان و قیام سراوان

۱مونیخ تظاهرات حمایت از بلوچستان

۲مونیخ تظاهرات حمایت از بلوچستان

هامبورگ - ۹اسفند۹۹

شعار: سراوان حمایتت میکنیم مرگ بر خامنه ای لعنت بر خمینی - شورش خلق ایران علیه این جانیان جاودان جاودان - سراوان حمایتت میکنیم - کانونهای شورشی مجاهدین یارتان مشعل پیکارتان-

bh1bh2bh3bh4bh5bh6bh7bh8

 

هانوفر - ۹اسفند۹۹

h1h2h3h4h5h6h8h9h10h11

شعار:خامنه ای میترسد سراوان میرزمد - سراوان زاهدان سرجنگل مجاهدین یارتان مشعل پیکارتان- سراوان میرزمد خامنه ای میلرزد

برلین - ۹اسفند۹۹

شعار: سراوان ایرانشهر سرجنگل زاهدان مجاهدین یارتان مشعل پیکارتانبرلین تظاهرات حمایت از بلوچ۳برلین تظاهرات حمایت از بلوچ۲

برلین تظاهرات حمایت از بلوچ

برلین تظاهرات حمایت از بلوچ۴

برلین مجاهدین قیام بلوچستان

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان