04132021سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سه شنبه, 12 اسفند 1399 ساعت 20:25

دادا. دادا پادا پادا خلق بلوچ پادا ... ـ ناصر دریا دل

نوشته شده توسط
دادا.  دادا پادا   پادا خلق بلوچ پادا ...

اینبار رژیم در وحشت دیگر است

 دیگر شعار در میان نیست
آنچه هست
اسلحه ،تفنگ و خنجر است .

دوران شعار گذشته است !

 با هر چه در دست
باید به جنگ اهریمن رفت
اهریمن
سخت در وحشت است .

جواب هر گلوله ،
صدها
مسلسل است
میدانِ اینبار
پر از
رستم دلاور است .

هرگوشه که بنگری
صد ها دلاور
اینک همه در راه !
آنکس که تنها مانده است
شیخ ستمگر است .

« یعقوب وار وا اسفا همی ( چرا )زنم ؟ »
 چه جای شکوه
که جای « یعقوب »
هزاران دلاور است
رستم یکی بود به دشت سیستان
اکنون به دشت
هزاران رستم در برابر است
این میدان و این اکوان دیو
 هفت خوان که سهل است
 هزار خوان را در گذر است
میدان ،میدان شیر ها است
 «شیر خدا و رستم دستانم »
در هر دیار
هزار ،هزار در برابر است .
اینک ما و
 اینک
هر چه دیو
 رستم و یعقوب
ماییم
سیستان
تنها خوان اول است .—-

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان