04132021سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
یکشنبه, 17 اسفند 1399 ساعت 00:13

مصداقی«نه زیستن و نه مرگش» را خود از پیش رقم زده بود .

نوشته شده توسط
آخر کیست که در منجلاب نفس بکشد ولی نامش را زندگی بگذارد؟

ناصر دریادلمصداقی مزدور  هر روز در یک وحشتي است .و هر روز ناله ایی  سر می دهد ،روزی می‌گوید :

روحانی منافع اقتصادیش اقتضاء نمی‌کرد در زمانی که در اروپا است و دنبال چیدن منافع اقتصادی است دست به این ترور بزنند مگر دیوانه است !!؟  واستدلال می آورد که عملیات ترور کار یک نیروی خود سر دیگری بوده است!  «این اصطلاح که مصداقی از آن سود می برد ،آشنا نیست»؟

اوتلاش وافر دارد با مبرا کردن روحانی و تیمش  ظریف ،تقصیر عملیات ترور را  به گردن آن نیروی خود سر بیاندازد که حتما از آن خبر دارد !

و شاید  این تلاش مصداقی به خاطر دینی است که روحانی به  گردن او دارد ؟ شاید روحانی هم ، روزی چون «حاج داود» برای او فرشته نجات بوده  است!!

مصداقی باید روشن کند  وقتی رژیم سالها چند مزدور را پروار کرده و پولهای هنگفتی برای انجام  این عملیات در روز موعود که همان سالروز مراسم سالیانه مقاومت بوده را پرداخت کرده و تاریخ مراسم های مقاومت را هم از مدتها قبل میدانسته و خود این « اسدی» دیپلمات تروریست هم  مشخص شده که  سال قبل، از محل و اطراف و هتلها بازدید کرده وشاید در صحنه هم ورود کرده، چگونه میتواند این عملیات از پیش مشخص شده را به  به ده روز یا بیست روز یا شش ماه دیگر عقب بیاندازند؟ مگر قرار بود مراسم مقاومت هم به تاخیر بیافتد؟ یا شاید مصداقی خبر دارد که این تاخیر را می توانستند در جای دیگری هم منفجر کند؟

مصداقی باید پاسخ دهد ،چرا رژیم اصرار داشت این ماموریت بظاهر اقتصادی «که ما هیچ از اقتصادش نه شنیدیم و نه دیدیم» را همزمان با این مراسم انجام دهد؟ مصداقی در مورد کدام میز اقتصادی صحبت می‌کند؟

مصداقی از کجا میداند و اصرار دارد که  القاء کند روحانی و ظریف در جریان این عملیات نبوده اند؟

مصداقی چرا تلاش دارد روحانی و تیمش را از مطلع بودن از این عملیات  تروریستی با محمل قرارداد اقتصادی دور نگهدارد؟

آیا نمی توان تصور کرد در صورت کشف دلایل این همزمانی، توسط سرویسهای امنیتی اروپا، ساختار سیاسی رژیم در تمامیتش دچار ضربه هولناکی خواهد شد؟

 مصداقی تلاش دارد نه تنها روحانی و ظریف را که کل رژیم را از این همزمانی دور نگه دارد؟

آیا این اصرار مصداقی در خصوص عدم آگاهی روحانی و ظریف از طرح بمبگذاری خودش به اندازه کافی مشخص نمیکند که امکان دارد خود مصداقی نیز در جریان موضوع  ترور بوده است!؟

حضور مصداقی در زمان انجام عملیات بمب گذاری در ایران اینتر نشنال و در زمان اعلام حکم دادگاه در صدای امریکا می تواند اتفاقی بوده باشد؟

وگرنه منطق خبرنگاری حکم می‌کند برای کسب اطلاعات موثق تر از یک خبر و یا منبع روشن تر خبر، ‌به سراغ متولی اصلی خبر بروند ونه بر عکس سراغ دشمن متولی خبر!

مصداقی باید روشن کند از کی  تا حالا منافع امنیتی  رژیم به  منافع اقتصادی آنها نزول پیدا کرده است؟

مثلا کدام عملکرد رژیم  از بدو ایجادش، در منطقه و جهان و حتی در داخل کشور در کلیه حوزه ها ،مبتنی بر منافع اقتصادی بوده است ؟ 

از گروگانگیری، از تحمیل جنگ ۸ ساله به ایران و منطقه، از حضور نظامی و تاسیس نیروهای نیابتی در اکثر کشورها، از حمایت از نیروهای تروریستی ...

اگر تماميت این رژیم را بچلانی،  فقط عصاره امنیت و امنیت و امنیت از آن می چکد !

حرف اول و آخرش  همیشه و در همه جا امنیت است بس!

قرارداد  اقتصادی هم که می بندد اولین بندش امنیتی و شرطش خلاصی از مجاهدین است .

با امریکا می خواهد مذاکره  و ارتباط بزند، بندی اضافه می شود که مجاهدین باید در لیست سیاه تروریستی بروند.

اما باز نمی‌تواند مذاکره یا ارتباط بزند !چون میداند در لیست بودن مجاهدین  هم کمکی به امنیتش نمیکند !

 امریکا می خواهد به عراق حمله کند، شرط همکاریش با امریکا این است که قرارگاه های مجاهدین هم باید  بمباران شود !

امریکا هم بمباران میکند و هم خلع سلاح ،ولی درد بی درمان امنیت رژیم حل نمی شود!

فرانسه رهبرانش را دستگیر میکند تا گوشه چشمی به رژیم اخوندی نشان  دهد، باز پاي امنیت رژیم است که میلنگد .‌

رژیم برای حفظ این امنیت تا بتواند قربانی می‌گیرد و طبیعی است تلاش داشته و دارد این قربانی را از دشمن دیرینش يعني مجاهدین بیشتر از همه بگیرد !

رژیم برای رسیدن به این مقصود در کنار همه هزینه های آشکار، هزینه های نهان هم بسیار دارد ،دفترچه سبز رنگ تنها نمونه کوچکی است که از «اسدی» دیپلمات تروریست رژیم بجا مانده است.‌

رژیمی که اقتصاد کشور را لنگ امنیت خودش کرده است از کی  تا به حال به دنبال منفعت اقتصادی بوده است ؟!

اتفاقا همزمانی سفر روحانی و تیمش اصلا اتفاقی نبوده است.!

رژیم در تمامیتش فکر می‌کرد این همزمانی اتفاقا بر خلاف نظریه ای که مصداقی و تیمش تلاش دارد همسو با  ظریف آنرا پیش ببرد ،برای به هم زدن تعادل تیم های امنیتی در اروپا بسیار مفید و لازم هم بوده است!

اما در مخیله رژیم و مزدوری چون مصداقی نمی گنجید که این عملیات بسیار برنامه ریزی شده، سر بزنگاه بر سر خود رژیم خراب شود !

رژیم  ازدو طرف آماده بود که ترور اعمال شده را  به زعم خود با قدرت بر سر خود مجاهدین خراب کند‌.

یعنی هم بکشد ‌و هم  تقصیر را به گردن مجاهدین بیاندازد !  این تجربه ای بود که سالها از آن استفاده کرده و سود برده بود! مثل انفجار حرم امام رضا و یا کشتار کشیشهای مسیحی و ...

ملاحظه ميكنید كه رژیم بعد از شکست عملیات ترور هم از پا ننشست و سه سوته ،عکسهای امیر سعدونی در مراسم مجاهدین را رونمایی کرد، تا نشان دهد چقدر برای انجام این عملیات آماده بوده است. اینقدر آماده که تلاش کرد همزمان با عملیات ترور، تحلیلگر سیاسی اش «تیم مصداقی ـ خدابنده» را در تلویزیون ایران اینترنشنال آماده و قبراق  بنشاند، تا همان لحظه بگویند آنچه که  از پیش درسش را فرا گرفته بودند.

و ظریف و‌ تیمش هم درمذاكرات با اروپائيان با مطرح كردن از بين رفتن الترناتيوشان از موضع قدرت وارد شوند 

تا همزمان هم تحلیلگرش و هم مامورین سیاسي اش خط «مجاهدین خودشان خودشان را می‌کشند» را طبق روال قبلی به پیش ببرند . اما چه اتفاقی افتاد ؟

تروریست‌ها دستگیر شدند ،‌بمب خنثی شد و دنیا برسر رژیم و مزدورانش خراب شد.

حالا یک حکم محکم قضایی وجود دارد و چهار عامل اصلی در زندان هستند و رژیم در تمامیتش زیر ضرب و یک مزدور وقیح هم در صحنه که مذبوخانه تلاش دارد صحنه را به جای دیگر بچرخاند .اما زمین سفت است و او هر چه بیشتر دست و پا بزند ،‌خودش را در منجلابی که رژیم با سر در آن سقوط کرده،  بیشتر فرو می‌برد ضمنا ‌یک سوال دیگر هم مانده است، حقوقدان مزدور «روحانی» در یک شوی تلویزیونی اعلام کرد که به اتفاق سه نفر دیگر برای اطلاع از کم و کیف اعترافات «مهرداد عارفانی» به دیدار او در زندان و همچنین  به دیدار وکیل عارفانی رفته بودند ، مصداقی روشن کند آیا یکی از آن سه نفر بوده است یا خیر؟ و دلایل آن را نیز بیان کند.‌

مصداقی«نه زیستن و نه مرگش» را خود از پیش رقم زده بود. آخر کیست که در منجلاب نفس بکشد ولی نامش را زندگی بگذارد؟

ناصر دریادل  4/03 2021

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان