04132021سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 18 اسفند 1399 ساعت 20:05

مجاهدین می‌خواهند بشکه باروت نارضایتی‌ها را منفجر کنند و فاجعه‌ای فراتر از آبان ۹۸ بســازند مطلب ویژه

نوشته شده توسط
روزنامه حکومتی مردم‌سالاری روز دوشنبه ۱۸ اسفند به ترس و وحشت رژیم از مجاهدین و انفجار بشکه باروت نارضایتی‌ها اعتراف کرد و با حمله به باند خامنه‌ای نوشت:

«گویا تصاحب کرسی قوه مجریه آن‌قدر چشم آنها را کم سو کرده که متوجه نیســتند زیر فشار تحریم‌ها چگونه جامعه ملتهب و عاصی شده اســت. آنها نمی‌بینند وقتی خط فقر ۱۰میلیونی قشر متوسط را محو کرده و در کنار طبقه محروم و فقیر قرار داده، در واقع قاعده نارضایتی شــدید به‌اندازه دهها میلیون نفر گسترش پیدا کرده است؛ نارضایتی‌هایی که به‌گفته مقامات امنیتی هر لحظه می‌تواند به‌صورت هیجانات انفجاری و ناهنجاریهای خطرناک، از گوشه‌یی بیرون بزند».

این روزنامه حکومتی با اعتراف به اراده مجاهدین برای سرنگون کردن رژیم در ادامه نوشت: «این عــده تندرو چرا توجه نمی‌کنند که در بســتر این وضعیت که آژیرهای خطر را در ســاختار حاکمیتی به‌صدا در آورده، دشــمن هم کمین کرده است. چرا متوجه نیستند دشمن ضمن برافروختن پیاپی آتش فتنه در میان جامعه‌ای آغشته به بنزین نارضایتی، درصدد برپا کردن آشوب و عصیان است. چرا نمی‌بینند (مجاهدین) که دمی از خصومت و عناد با تمامیت نظام از هر جناح و جریان دست بر نمیدارند، با شــدیدترین بمبارانهای روانی-تبلیغی، می‌خواهند بشکه باروت نارضایتی‌ها را منفجر کنند و فاجعه‌ای فراتر از آبان ۹۸ بســازند؟».

قیام آبان۹۸مردم‌سالاری سپس در وحشت از فعالیتهای کانونهای شورشی در شهرهای میهن نوشت: «کاش به جای این رویه اشتباه، در این فکر بودند که چگونه می‌توان خطر روزافزون کانون‌های آشوب(شورشی) را مهار کرد؟ آیا این عده نمی‌بینند جریان ورود سلاح به کشور و توزیع آن تا کجا گسترده شــده است؟ تا جایی که نهادهای امنیتی مجبور به برپا کردن «قرارگاه مبارزه با قاچاق اسلحه در کشور» شده‌اند. آیا آنها نمی‌دانند چرا (مجاهدین) از ورود این همه سلاح در جامعه اســتقبال می‌کنند؟ آیا نمی‌بینند چگونه (مجاهدین) درصدد هستند در کف جامعه از میان لشکر جوانان بیکار و انبوه پسران و دختران سرگردان شــده در فقر و نداری، عضوگیری کنند و هر یک را تبدیل به یک شورشی و یک بمب ساعتی کنند؟ کمی هم بــه آن روزی فکر کنند که صدای رگبارها و انفجارهای ناشــی از آشوبهای اجتماعی با (فرماندهی مجاهدین)، زمین و زمان را فراگرفته اســت؛ و بی‌شک در چنان روزی دیگر چاره‌اندیشی، نوشدارویی بعد از مرگ سهراب است. چرا نمی‌بینند در بستر بحران معیشت، در زیر پوست شهر تشکیلات خطرناک و شوم در حال ریشه دواندن است؟ مگر نمی‌دانند دشمنان (نظام) در شبکه‌های خود، جوانان فقر زده را تحریک به اقدامات رادیکال علیه تمامیت نظام می‌کند؟ وقتی امواج نارضایتی به‌حرکت درآید و با شــتابی‌خارج از انتظار به توفانی سهمگین تبدیل شود، دیگر نه از تاک نشان بود و نه از تاکنشان!».

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان