04132021سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 18 اسفند 1399 ساعت 22:49

پیام برادر مجاهد مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت به مناسبت روز جهانی زن مطلب ویژه

نوشته شده توسط
رادیو مجاهد - ۱۴ اسفند ۱۳۶۱ طرح شورای ملی مقاومت ایران در باره آزادیها و حقوق زنان

۲۸فروردين ۱۳۶۶

انسان تا آن‌جا از قید و بندها و اجبارات مختلف اجتماعی آزاد می شود که بر ضد آنها مبارزه می‌کند

زنان ایران به همت افتخارات تحسین انگیز مبارزاتیشان عصر جدید رهایی خود را باز گشوده‌اند

در ایران دموکراتیک فردا

زنان ایران با برخورداری از حقوق اجتماعی و سیاسی برابر با مردان

سازندگی و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی را آغاز خواهند نمود

پیام مسئول شورای ملی مقاومت به مناسبت روز جهانی زن

رادیو مجاهد - 14 اسفند ۱۳۶۱

هموطنان عزیز زنان هموطن ایرانی، شورای ملی مقاومت در آستانه فرا رسیدن روز جهانی زن به همه زنان مجاهد و مبارزی که در راه کسب استقلال و آزادی ایران به شهادت رسیدهاند و یا در زندانهای سیاسی و شکنجه‌گاه های رژیم خمینی در اسارت بسر می برند و همچنین به زنان آگاه و آزاده‌ای که در صحنه های مختلف مقاومت بر علیه دیکتاتوری ارتجاعی و ضد مردمی خمینی مبارزه می‌کنند درود می‌فرستد. زنانی که در مسیر آزادی میهن اسیرشان هزار هزار در برابر جوخه های اعدام و یا در شکنجه‌گاهها و سیاه چالهای رژیم خمینی و یا در سنگر مقاومت مسلحانه انقلابی جان نثار نموده و رژیم مزبور تصریحاً آنها را از ۹ سال به بالا مهدور‌الدم شناخته است. زنانی که از اشرف گرفته تا مادران شصت ساله و دختران ۱۳ ساله و قهرمانانی همچون گوهر ادب آواز با خون خود شایستگی زن ایرانی را برای رهایی خود و میهنش در میدان عمل به اثبات رساندند. زنان آزاده ایران در شرایطی که ظلم و ستم رژیم خمینی سراسر کشور و همه مردم ما اعم از زن و مرد را در بر گرفته زنان هموطن ایرانی تبعیضات و ستم مضاعف این رژیم ارتجاعی و قرون وسطایی را نیز متحمل می‌شوند. قوانین بغایت ارتجاعی وضع شده در دوران خمینی خائن اغلب حقوق اجتماعی و سیاسی و مدنی زنان را آشکارا سلب نموده و دامنه این گونه تبعیضات باز هم رو به افزایش است. از کار بیکار شدن میلیونها زن ایرانی، تبعیضات فاحشی که در حق زنان شاغل اعمال می‌شود، حجاب اجباری، اهانت در کوچه و خیابان و محل کار، مراعات نکردن حرمت اخلاقی زنان، از سوی عمال و دژخیمان رژیم،‌ محدود کردن رشته های تحصیلی دانشگاهی برای زنان و اقسام ستمها و تبعیضات ناروای دیگر واقعیات تلخی است که امروز زنان شرافتمند و آزاده ایرانی با آن مواجهند. در حالی که فشارهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بر علیه عموم زنان و مردان کشور از دشواریهای طاقت فرسای تهیه قوت لایموت و مایحتاج روزمره گرفته تا تجاوزات آشکار به حریم خانوادگی و حقوق اجتماعی و امنیت شغلی و قضایی و همچنین دستگیریها، شکنجه‌ها و اعدامهای پیاپی زنان و مردان آگاه و مبارز نیز در میهن ما بیداد می کند. البته رفع تمامی این ستمها و تبعیضات مقدمتاً مستلزم سرنگونی رژیم خمینی و استقرار آزادیهای اساسی است. اما بدون شک و در بطن مبارزه رهایی بخش عمومی برای پایان بخشیدن به ستم مضاعف و تبعیضات ناروایی که مشخصاً در حق زنان ایران اعمال می شود نیز بایستی بطور ویژه برنامه ریزی نمود. در این رابطه شورای‌ ملی مقاومت ضمن محکوم شمردن تمامی نابرابریها و ستم مضاعفی که رژیم خمینی در حق زنان ایران روا داشته است، در برنامه خود بر احقاق تمامی این حقوق و تامین برابری کامل سیاسی و اجتماعی زن و مرد تصریح کرده است.

به اعتقاد ما شرکت اعجاب انگیز زنان مجاهد و مبارز در مبارزه رهایی بخش ضد ارتجاعی دوش به دوش مردان، خود واقعی‌‌ترین و عینی‌ترین سند تساوی حقوق آنها با مردان کشور است. چرا که به اعتقاد ما انسان چه بصورت فردی یا گروهی تا آنجا از قید و بندها و اجبارات مختلف اجتماعی آزاد می شود که بر ضد آنها مبارزه می‌کند.

بنابراین زنان ایران به همت افتخارات تحسین انگیز مبارزاتیشان اکنون عصر جدید رهایی خود را باز گشوده‌اند.

برخورداری از حقوق سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی متساوی برخورداری از دستمزد متساوی در برابر کار مساوی با مردان برخورداری از امتیازات ویژه زنان در حین کار و مهمتر از همه رهایی از ستم تاریک ارتجاعی و تلقی کالایی سرمایه داری از خصوصیات این عصر جدید رهایی است. لاکن بدیهی است که تثبیت و گسترش این دستاورد‌ها در سطح تمامی زنان کشور مستلزم جدیت در تبلیغ و تشریح و آموزش عمومی این نقطه نظرهاست که از وظایف دولت موقت محسوب می‌شود. زنان هموطن ایرانی، برای سرنگونی رژیم خمینی و کسب آزادی و استقلال ملی که اولین قدم ضروری برای رفع همه نابرابریهای جنسی است، بر ابعاد مقاومت خود بیفزایید و نیروهای رزمنده مقاومت و شورای ملی مقاومت را در این مسیر یاری کنید. دیکتاتوری ارتجاعی خمینی محکوم به سقوط و نابودیست و در ایران دمکراتیک فردا زنان ایران با برخورداری از حقوق اجتماعی و سیاسی برابر با مردان سازندگی و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی را آغاز خواهند نمود.

به‌مناسبت ۸مارس، روزجهانی زن

سخنان پاياني مسئول شورا در زمان تصويب

طرح شورای ملی مقاومت ایران درباره آزادیها و حقوق زنان

۲۸ فروردين ۱۳۶۶

 

گام بسیار مهم و مؤثر شورا در مورد حقوق و آزادیهای زنان در ایران

مرزبندی قاطع با دیکتاتوریها در قبال آزادیها و حقوق زن

مرزبندی با هر نوع تلقی کالایی از زن

هیچ نیرو و قدرتی نخواهد توانست اراده صیقلزده یک خلق در زنجیر

را که برای آزادی، صلح و حاکمیت مردمی قیام کرده است در هم بشکند

 

مسعود رجوی: خوب رفقا خسته نباشید بالأخره بعد از حدود یکسال که از فراهم کردن پیشنویس اولیه طرح و یا افتادن به فکر طرح میگذرد و مراحل متعددی که در کمیسیون گذشت یا صحبتهایی که گاه و بیگاه در اجلاسیه های شورا میشد، سرانجام طرحی که پاکنویسش الآن توزیع شد در موردش به توافق رسیدیم. همچنانکه خودتان شاهد بودید بخصوص در اجلاس اخیر ضمن دیروز و امروز که تقریبا ۱۸ساعت طول کشید.

بنا بر این طبیعی است که شما الآن همه در حالت خستگی باشید و بنابراین من هم صحبت را کوتاه میکنم. قبل از اینکه وارد تشریفات رسمی و صحه قانونیش در شورا بشویم فقط من با اجازه همه رفقا و خواهران و برادران از فرصت استفاده میکنم و ضمن تبریک برای تصویب طرح مربوط به آزادیها وحقوق زنان همچنانکه در ابتدای طرح آمده یکبار دیگر از طرف شورا و کل مقاومت و اعضاءاش خاطره جانبازیها و شهادتهای همه زنهای مجاهد و مبارزی که جانشان را  فدیه آزادی میهن کردند به بزرگی یاد میکنم چه آنهایی که بشهادت رسیدند و چه قهرمانان مقاومی که در زندانهای رژیم ضدبشری هستند.

چند نکته هست که فکر میکنم در پایان طرح و پایان اجلاس حاضر نبایستی از آن فروگذار کرد. همچنانکه الآن متن را برای آگاهی عموم هموطنانمان در داخل و در خارج کشور قرائت خواهند کرد و همه مطلع خواهند شد، فیالواقع شورای ملی مقاومت توانسته در ورای رژیمهای ارتجاعی و دیکتاتوریهای شاه و خمینی به گام بسیار مهم و مؤثری در مورد زن و حقوق زن و آزادیهایش در ایران دست پیدا بکند. علاوه بر این چنانکه مورد تصویب شورا قرار گرفت علاوه بر مرزبندی قاطع با این دیکتاتوریها در قبال مسئله آزادیها و حقوق زن ما همچنین سمتگیری آینده زن ایرانی را تا آنجا که مربوط به برنامههای شورا و دولت موقت می شود معین کردیم که عبارت است از مرزبندی با هر نوع تلقی کالایی از زن، زنی که علیرغم تمام مرارتها و مصیبتها یا کنیزی بوده است در دست نظامات سرکوبگر ارتجاعی و یا علیرغم تمامی ظواهر و شعارها در نظامات دیگر با او به مثابه کالایی برخورد میشده است. ولی امروز خوشبختانه به پشتوانه همه مجاهدتها، جانبازیها و فداکاریهایی که رزمندگان مقاومت، اعضاء و پشتیبانان همین شورا انجام گرفته و خواهد گرفت، به یمن سختکوشی، تلاش و اعتقادات اصولی تکتک اعضای شورا به آزادیها وحقوق زن و همچنین به همت همه تلاشهایی که همه رفقا و خواهران و برادران طی این مدت کردند ما با طرحی مواجهیم که فیالواقع شایان تبریک است. بنا بر این پیشاپیش تصویب این طرح رو میبایستی به زنان ایران و جامعتر تمام مردم ایران اعم از زن و مرد تبریک گفت طرحی که در آن ، نهایت جدیت و دقت بکار رفته برای رفع تبعیض رفع ستم مضاعف تا آنجایی که در مرحله تاریخی کنونی ماست تا آنجایی که مرحله تاریخی فعلی ما ظرفیتش را دارد همه حقوق متساوی چه در خانواده اعم از ازدواج و طلاق چه در امور مدنی و چه در امور اجتماعی و سیاسی چنانکه می دانید برای زن به رسمیت شناخته شده و همچنین پیرامون مسائل روز یعنی ستم غیر قابل وصفی که از طرف ارتجاع خمینی به زن تحمیل می شود چیزهایی که فیالواقع بعضی وقتها زبان از توصیفش عاجز است و اغلب مطلعیم که رژیم خمینی با زن چگونه رفتار میکند و آن را اصولا انسان متساوی با مرد به رسمیت نمیشناسد. به هر حال شورای ملی مقاومت بر این بوده که تمامی این طلسمها و حد و مرزهای ارتجاعی و سرکوبگرانه را در هم بشکند تا در راستای تکامل تاریخی مبارزات مردم ایران و نفی هرگونه استثمار و ستم دست پیدا بکند. طبیعی است که شورا همچنانکه از روح طرح و از مفادش پیداست آزادی زن و مرد رو چیزی جدا از هم تلقی نکرده و نمیکنه و اضافه بر این راه رو باز گذاشته برای اینکه در آینده خود زنان ما، زنان ایران خودشون شرکت بکنن در تشکلهای ویژه خودشون در نظر دادن و طرح دادن و حل و فصل مشکلات خودشون کما اینکه امتیازات ویژهای رو هم برای جبران ستمهای مضاعف پیشین و جبران عقبماندگی های گذشته در نظر گرفته که در طرح منظور شده ،آخرین نکته ای که فیالواقع فکر میکنم بعد از اینهمه زحمات اعضای شورا و این همه بحثها فیالواقع شایان ذکر است این است که جداَ و عاری از هر مبالغه طرحهای شورای ملی مقاومت که بهتر میدونید چقدر روش بحث کردیم چقدر ابتدا صحبت شده و چقدر صمیمانه همه اعضای شورا تلاش کردند که به توافق دسته جمعی و مشترکی دست پیدا بکنیم.

از یکطرف مبشر تفاهم و صلح و سازندگی و مساعی مشترک عموم آحاد و گرایشات و اقشار مردم ایران است در آینده، چونکه ما میخواهیم چنین الگویی را ارائه بدهیم که تمامی مسائلمون قابل حل و فصل است در یک فضای دموکراتیک و در یک راستای مردمی. این از یکطرف، از طرف دیگه وقتی که به طرحهای شورا نگاه میکنیم اعم از طرح صلح، طرح خودمختاری، طرح مربوط به رابطه دین و دولت و طرح اخیر کما اینکه سایر اسناد و مصوبات شورا درجه بسیار بالایی از تفاهم، همکاری و احساس مسئولیت ملی و مردمی رو نشون میده بطوریکه اغلب دست اندرکاران کار دستهجمعی و سازمانی و تشکیلاتی خوب میتوانند تشخیص بدهند که رسیدن به چنین تفاهماتی حتی در کادر یک سازمان واحد یک حزب واحد یک گروه و جمعیت واحد چه مقدار مشکله و چه مقدار وقت میبره؟ بیتردید اگر اعتقاد عمیق تک تک اعضاء شورا به آزادی، استقلال و حاکمیت مردمی نمیبود، اگر احساس مسئولیت عمیقشون در قبال همه پاکبازی ها و جانبازیهای رشیدترین فرزندان خلق نمیبود اگر اخلاقیات و روحیه تفاهم و همکاریشون نمیبود ما در نیمه راه باز میموندیم و به چنین درجاتی از وحدت نظر نمیرسیدیم چونکه خوب ما میدونیم که ما گروهها، شخصیتها و سازمانهایی هستیم با تفکرات مختلف با ایدئولوژیهای مختلف همچنان که بسیار طبیعی است در کادر یک خانواده بزرگ، خانواده مردم ایران گرایشات، تفکرات، نظرها و ایدئولوژیها طبعا واحد و همسان نیست. ولی شورا ضمن پنج شش سال گذشته به خوبی نشون داده که در برابر حادترین مسائل در برابر پیچیدهترین بحرانها، مشکلات در مقابل معضلات بزرگی مثل جنگ، در برابر مسائل گوناگون جامعهای مثل ایران این توانایی رو دارد که با گفتگو با صحبت و با تفاهم به فصل مشترکهایی برسه که سرانجام در طرحهاش بیان کرده. به این ترتیب کار شورا و نیروهاش و رزمندههاش و اعضاءاش به هیچوجه در زمینه های بخصوصی محدود نشده، اعم از زمینه تبلیغاتی و یا نظامی و یا سیاسی صرف، به عکس، امروز ما با یک جانشین دمکراتیک و مردمی مواجه هستیم که در مسیر حرکت خودش بیش از پیش متحدتر، منسجمتر و متفقتر شده در عین اینکه ایدئولوژیها، تفکرات و نظرات مختلف است و البته غیر از این هم نباید در کادر یک خانواده بزرگ، یک خلق بزرگ به اندازه مردم ایران انتظار داشت. بنا بر این ما با تنها جانشین دمکراتیک و مردمی مواجه هستیم که برای مسائل ایران به حرف زدن صرف، به ابراز نظرغیرمسئول اکتفا نکرده، بلکه طرح مشخصی داره برای پایان دادن به جنگ و برای صلح، برای مسائل مربوط به ملیتها، برای مسئله آزادیها، برای مسئله زنان، برای مسئله رابطه دین و دولت و همچنین سایر مواردی که در برنامه شورا و دولت موقت در اسناد مربوط به انتقال حاکمیت به مردم، تشکیل مؤسسان و قانونگذاری ملی و وظایف مبرم دولت موقت ردیف شده. بنابر این وقتی که ما پا به پای فعالیت نظامی‌مان، پا به پای فعالیتهای سیاسی و تبلیغاتیمان، پا به پای فعالیتهای داخلی و بینالمللیمان برای معضلات و مسائل مشخص اجتماعی طرحها و راه حلهای مشخصی ارائه کردیم این خود بهترین دلیل است برای شایستگی برای کفایت و لیاقت شورا. چرا که حقیقتا از بطن تاریخ ملی، از بطن جامعه ایران، از بطن مردم ایران برخاسته و به همین دلیل هم توانسته علاوه بر تمام فدیههایی که نثار راه آزادی و استقلال ایران کرده و میکند و خواهد کرد برای مشکلات مختلف جامعهمان هم راه حل پیدا بکند.

شورای ملی مقاومت ایران میراث‌بر و پرچمدار مبارزات تاریخی مردم ایران از مشروطه تا به امروز است. جریانی مملو از افتخار و سرفرازی برای تاریخ و مردم ایران که یک روز از مجاهدین صدر مشروطه از ستارخان و باقرخان عبور کرد تا کوچک‌خان و بعد هم رهبر مبارزات ضداستعماری مردم ایران مصدق فقید و علیرغم تمام خیانتها، چپاولها، میوه‌چینی‌هایی که بر سر خلق و جنبش آمد، مهمترینش و بزرگترینش سرقت تاریخی انقلاب بزرگ ضدسلطنتی مردم ایران توسط خمینی و رژیم دجال و خون‌آشام آن ،علیرغم تمامی اینها باز هم مردم ایران که امروز بیان مقاومت عادلانه‌شون در نمایندگی سیاسی این مقاومت، مقاومت سراسری و عادلانه در شورای ملی مقاومت ایران متجلی است ،علیرغم تمام آن جنایتها و سرقتها، مردم ایران که بیانشان در این شورا متجلی‌ست نشان دادند که به سنگین‌ترین بها برای آزادی و استقلال و برای حاکمیت ملی ایستاده‌اند و هیچ نیرو و قدرتی نخواهد توانست اراده صیقلزده یک خلق در زنجیر را که برای آزادی، صلح و برای حاکمیت مردمی قیام کرده در هم بشکند.

البته امروز ما در خارج خاک میهن‌مان اگر چه به نسبت سال گذشته خیلی نزدیکتر شدهایم این طرح را تصویب میکنیم. در عین حال در خود این هم نکته ای است که مقاومت ایران در هر کجا از شکنجهگاهها و میدانهای اعدام از اوین تا مرزهای مختلف کشورمان تا اینجا که ما هستیم خاک عراق و سایر کشورها و همچنین تا اروپا و پاریس و اینها یک دم از انجام وظایف ملی و میهنیاش غافل نبوده است. امیدوارم که تمامی رنج و تعب مردم ایران به انتها برسد و مقاومت عادلانه ایران چنانکه فکر میکنم از ابتدا هم تقدیری جز این نداشته، شاهد صلح و آزادی و استقلال و حاکمیت مردمی رادر روز بزرگ رهایی مردم ایران در کنار خودش داشته باشد.

 

طرح شورای ملی مقاومت ایران

در باره آزادیها و حقوق زنان

”طرح شورای ملی مقاومت ایران درباره آزادیها و حقوق زنان“ شورای ملی مقاومت با تعظیم به جانبازیهای تحسینانگیز و مقاومت فراموشیناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر رژیم ضدبشری خمینی با اعتقاد به اینکه تبعیض علیه زن منافی عدالت و حیثیات انسانی است، با تأکید بر ضرورت لغو و رفع کلیه ستمها و اجبارات و تبعیضات رژیم ارتجاعی خمینی در مورد زنان کشور، با تأکید بر تساوی کامل حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی زن و مرد، در راستای تأمین کامل حقوق تمامی زنان کشور فارغ از هر عدم تساوی و محدودیت بهرهکشانه که با رد هر نوع تلقی کالایی از زن، رهایی تاریخی مرد و زن ایرانی را مد نظر دارد، موارد زیرین را رهنمون و برنامه عمل دولت موقت جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران میشناسد.

1-حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در تمامی گزینشها و انتخابات و حق رأی در تمام همه پرسیها.

2-حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل و حق تصدی هر مقام، منصب و شغل عمومی و دولتی از جمله ریاست جمهوری و قضاوت در تمام مراجع دادرسی.

3-حق فعالیت سیاسی و اجتماعی آزادانه، رفت و آمد و مسافرت بدون نیاز به اجازه دیگری.

4-حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش.

5-حق استفاده بدون تبعیض از کلیه امکانات آموزشی، تحصیلی، ورزشی و هنری و حق شرکت در تمام مسابقات ورزشی و فعالیتهای هنری.

6-برسمیت شناختن تشکلهای زنان و حمایت از سازمانیابی داوطلبانه آنان در سراسر کشور در نظر گرفتن امتیازات ویژه در زمینه های گوناگون اجتماعی، اداری، فرهنگی و بخصوص در امور آموزشی به منظور رفع نابرابری و ستم مضاعف از زنان.

7-دریافت مزد مساوی با مردان در برابر کار مساوی. منع تبعیض در استخدام و به هنگام اشتغال. برخورداری یکسان از مزایای گوناگون از قبیل مرخصی، حقوق بازنشستگی و از کارافتادگی، دریافت حق اولاد و تأهل و بیمه بیکاری. برخورداری از حقوق و تسهیلات ویژه به هنگام بارداری و زایمان و نگهداری اطفال.

8-آزادی کامل در گزینش همسر و ازدواج که تنها با رضایت طرفین صورت میگیرد و در نزد مقام قانونی به ثبت میرسد. ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی ممنوع است. در زندگی خانوادگی هر گونه اجبار و تحمیل به زن ممنوع است.

9-حق متساوی طلاق. طلاق در مراجع صلاحیتدار قضایی صورت میگیرد. زن و مرد در ارائه دلیل برای طلاق برابرند. نحوه سرپرستی اطفال و تأمین معیشت آنان و همچنین نحوه تسویه مالی ضمن حکم طلاق تعیین میشود.

10-حمایت از زنان بیوه و مطلقه و اطفال تحت حضانت و سرپرستی آنها از طریق نظام تأمین اجتماعی کشور.

11-رفع نابرابریهای حقوقی در زمینه شهادت، ولایت، حضانت و ارث.

12-چند همسری و تعدد زوجات ممنوع است در مواردی که مصلحت بخصوصی در کار باشد ترتیبات مقتضی را قانون معین میکند.

13-منع هرگونه بهره کشی جنسی از زن تحت هر عنوان و الغاي کلیه رسوم و قوانین و مقرراتی که بر طبق آنها پدر و مادر، ولی، قیم یا دیگری دختر یا زنی را بعنوان ازدواج یا هر عنوان دیگر برای تمتع جنسی یا بهره کشی به دیگران واگذار میکنند.

مسعود رجوی: چنانچه اطلاع دارید همه بحثها رو قبلا انجام دادیم پس در عین حال من باز هم رأی میگیرم ابتدا به کفایت مذاکرات. خواهش میکنم اون تعداد از اعضای شورا که با کفایت مذاکرات موافق هستند و خواستار ادامه بحث دیگه نیستند یا نکته جدیدی ندارند دست بلند کنند.

مرگ بر خمینی

سلام بر آزادی

درود به تمامی زنان شهید مجاهد و مبارز ایران

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان