04132021سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
چهارشنبه, 04 فروردين 1400 ساعت 20:06

نیوزویک : رژیم تهران بطور سیستماتیک در حال اجرای یک نمایش سرکوبگرانه است

نوشته شده توسط
نیوزویک ۲ فروردین در مقاله یی درباره قیامهای مرم ایران نوشت:‌رژیم ایران در این ماه بار دیگر اینترنت را قطع کرد - این بار در پاسخ به اعتراضات در استانهای بلوچستان و سیستان.

نیوزویک: اول به معترضان برچسب جنایتکار میزند. سپس، اینترنت را خاموش می‌کنند. در نهایت با بازداشت، شکنجه و قتل ادامه میدهند تا قیام بخوابد

رژیم تهران بطور سیستماتیک در حال اجرای یک نمایش سرکوبگرانه است: اول، به معترضان     برچسب جنایتکار برچسب بزنید. دوم، برای جلوگیری از ورود یا خارج شدن اطلاعات، اینترنت را خاموش کنید. و سوم، بازداشت، شکنجه و قتل بدون مجازات تا قیام بخوابد. 

نیوزویک: در دوره حسن روحانی، رژیم تهران به طور سیستماتیک یک دولت پلیسی مدرن را برای نظارت و از بین بردن هرگونه قیام ایجاد کرد

نیوزویک افزود: در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، که سرکوب شورش دانشجویی سال ۱۳۷۸ را طراحی کرد، رژیم تهران به طور سیستماتیک یک دولت پلیسی مدرن را برای نظارت و از بین بردن هرگونه قیام ایجاد کرد. در اواخر سال ۹۸ وقتی اعتراض ها شعله ور شد، ابزار سرکوب تنها دستگیری، شکنجه و اعدام نبود بلکه ارتباطات نیز بود... در اقدامی بی سابقه از سانسور، رژیم تهران بیش از 3روز اینترنت کشور را قطع کرد و عملاً تلاش معترضین برای سازماندهی و برقراری ارتباط را خاموش کرد. 

نیوزویک: دولت ترامپ در حمایت از تظاهرات و محکوم کردن تاکتیکهای سختگیرانه رژیم، صریح بود، اما نتوانست ارتباطات مورد نیاز معترضین را ایجاد کند

نیوزویک در ادامه می افزاید : دولت ترامپ در حمایت از تظاهرات و محکوم کردن تاکتیکهای سختگیرانه رژیم، صریح بود، اما آمریکا نتوانست ارتباطات بشدت مورد نیاز معترضین را برای ادامه تلاش آنها ایجاد کند. هرچند که یک پروژه برای دسترسی ایمن و مطمئن به اینترنت برای مردم ایران در اواخر دولت ترامپ آغاز شده بود. 

نیوزویک: دولت آمریکا باید پروژه دسترسی ایمن و مطمئن به اینترنت برای مردم ایران را که از حمایت دوحزبی برخوردار است، را پیگیری کند

این مجله آمریکایی تأکید می کند که دولت جدید آمریکا باید با توجه به آخرین قیام در ایران این پروژه از که از حمایت گسترده و دو حزبی کنگره برخوردار است، پیگیری کند. چنین اقداماتی می توانند با سرعت برنامه ریزی شوند تا ارتباطات معترضین ستمدیده در سیستان و بلوچستان ایران برقرار شود. 

 

 

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان