05112021سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 26 فروردين 1400 ساعت 19:25

قرارداد ترکمانچین و ننگ نامچای

نوشته شده توسط
در باره محتوا و انگیزه و ماهیت ضد میهنی نظام ضد وطن و ایرانسوز خمینی- خامنه ای، این روزها بسیار گفته و نوشته میشود و الحق که هموطنان و میهن دوستان داخل و خارج کشور، مراتب نفرت و انزجار خود را بدرستی و گستردگی نشان داده اند

و شورای ملی مقاومت ایران و رییس جمهور منتخب، برای دوران گذار، نیز از هیچ حرکت و پیام و اقدامی فروگذار نکرده و سنگ تمام گذاشتند. 

رجوع میدهم به پیام های متعدد آنان و بویژه پیامهای خانم رجوی، از همان ابتدا، و همچنین به بیانیه اخیر اجلاس میاندوره‌ای شورای ملی مقاومت ایران:

از آنجا که درد اصلی و راهبردی رژیم، که خامنه‌ای هیچ راهی برای برد در آن ندارد، خطر قیام و شورش مردم و کانون‌های شورشی برای سرنگونی نظام فاشیست دینی حاکم بر کشور است، لازم میبینم چند نکته مختصر و قاطع را درباره این قرارداد ترکمانچین و ننگ نامچای، برای آگاهی بیشتر ملت بزرگ ایران ذکر کنم:

نخست: خامنه‌ای ایران فروش و خائن، با نگاه ملتمسانه «به شرق» (چین و روسیه)، بدنبال یک پیمان خیالی است، که این دو کشور، علیرغم همه معاملات و زد و بندها و تجارت و مراودات با کشورهای دیگر جهان، از آمریکا گرفته تا کشورهای منطقه و اسرائیل،. بیایند و تمام تخم‌مرغ هایشان را درسبد پاره پاره و مشبک خلیفه دوم نظام ارتجاع مادون قرون وسطایی قرار دهند. 

دوم: حاصل در یک کلام خلاصه میشود در پرداخت یکطرفه از کیسه و جیب و خانه و کاشانه و وطن بیش از هشتاد میلیون ایرانی د ر زنجیر و بس. چرا که هم داستان جاده کمربندی استراتژیک چین، برای مراوده با بسیاری از کشورهای جهان در تمام قاره ها، که سر به چندین ترلیون میزند، یک کلان برنامه جهانشمول است، که رژیم ایران واحدی کوچک است که در آن بازنده میشود، و هم داستان اعماق استراتژیک و ژئوپلیتیک روسیه، بسیار وسیعتر و گسترده تر از اینهاست. به همین خاطر بذل و بخشش از جیب مردم ایران به چین و یا حتی روسیه هیچ مشکل بنیادینی از این رژیم و شخص خامنه ای حل نخواهد کرد.

سوم: فانتزی خامنه ای، بقول کوردها، میمانه به دست و پا زدن خانواده هابسبورگ در امپراطوری رو بزوال اتریش- مجارستان، درست قبل از قتل ولیعهدش آرشیدوک فرانسوا فردیناند بدست گرویلو پرونزیب، شورشی صرب در سارایوو. آن خانواده و نظام به دنبال اتحاد با امپراطوری عثمانی بود و قصد جذب تزار روسیه نیکلای دوم را داشت که انقلاب اکتبر آنرا بهم زد. و سرانجام، دیدیم که هم آن امپراطوری شکست خورد و متلاشی گردید و هم یاور و هم پیمان آن، یعنی امپراطوری عثمانی به زوال کشید و صد تیکه شد و ....

خامنه‌ای خونخوار، وطنی ندارد که بفروشد، بلکه وطن ما ایرانیان را به حراج گذاشته است، اما باید بداند که جاده ابریشم جدید چین، بنام «کمربند یک جاده ای»، در سراسر جهان و منطقه و افریقا و امریکای لاتین، برای سلطه اقتصادی و استرتژیکی خود، و تنها برای خود کشیده است. بنا یراین تنها اثری که این قرارداد ضد ایرانی برای آن کشور هیولا شده دارد، چوب حراج زدن بر منابع و ذخایر و سرزمین ما ایرانیان است.
 ولی، در همینجا، خیال خود خلیفه دوم داعش مرام را راحت کنم، نه آن قرارداد آنچنانی توانست ولایت مطلقه خانواده هابسبورگ را نجات دهد، و نه این قرارداد با چین سر سوزنی سقوط رژیم ولایت مطلقه فقیه، رقم خورده در تاریخ میهن ما، بدست نسل خلف مجاهدین مشروطیت و امیر خیزکنونی -اشرف۳ـ اثر خواهد گذاشت. 
آری فرزندان باز مانده از قیام سی تیر، به رهبری دکتر مصدق کبیرمان، یعنی مجاهدین این دوره تاریخ و ائتلاف تاریخی شورای ملی مقاومت و کانونهای شورشی. مصدق در یکی از آخرین پیامهایش، درحالیکه بوضوح از نبود مجاهدینی چون امروز در کنارش برای در هم شکستن شاه و زاهدی و شیخ و کاشانی و وطن فروشان و بی مخ ها احساس تلخ کامی می کرد، با اشاره به تجربهٌ ارتش آزادیبخش الجزایر نوشت: «ملتی هم هست که در راه آزادی و استقلال از همه چیز می‌گذرد و دیگران هم اگر علاقه به وطن دارند باید از همین راه بروند و آن را انتخاب نمایند» و «... بلکه خدا بخواهد که این نقیصه در ما رفع شود و ما هم بتوانیم بگوییم مملکت و وطنی داریم و در راه آزادی و استقلال آن، از همه چیز می‌گذریم».
فروردین و نوروز شاد و خرم و شب تاریک ارتجاع ضد ایرانی و ضد بشری پرسپیده دمان باد.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان