چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 15 ارديبهشت 1400 ساعت 18:33

بازتاب عقب نشینی رژيم آخوندی از فرجام خواهی برای اسدالله اسدی دیپلمات تروریست محکوم شده به حبس ابد در بلژیک

نوشته شده توسط
خبرنگار العربیه - الحدث از بلژیک در یک گزارش مفصل و چندین دقیقه ای گفت:

حکم قطعی و نهایی ۲۰ سال زندان برای اسدالله اسدی دیپلمات رژیم ایران که در بلژیک بخاطر طراحی برای انفجار گردهمایی مجاهدین خلق اپوزیسیون رژيم ایران در پاریس محکوم شد