چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 20 ارديبهشت 1400 ساعت 22:44

بن بست در مذاکرات اتمی در وین

نوشته شده توسط
راغده بهنام خبرنگار العربیه - الحدث از وین در رابطه با مذاکرات اتمی غرب با رژيم ایران میگوید:

گفتگوهای اتمی رژيم ایران، با مانع آمریکا برای رفع تحریمها علیه رژيم ایران بخاطر حمایت این رژيم از تروریسم مواجه شده است