06222021سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 15 خرداد 1400 ساعت 22:30

اطلاعیه کمیته مرکزی سازمان خبات کردستان ایران در رابطه با تحریم نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم

نوشته شده توسط
کمیته مرکزی سازمان خبات کردستان ایران طی اطلاعیه درباره تحریم نمایش انتخاباتی رژیم نوشت: اکنون که حتی شمار قابل توجهی از مهره‌های اصلی رژیم، از نامشروع بودن و مضحک بودن انتخابات و حتی در تناقضش با معیارهای قانونی خود رژیم سخن می‌گویند،

به‌خوبی مشخص شد که آنچه سازمان خبات و مبارزان و نیروهای شورشی و آزادیخواه سراسر ایران، در مدت سالهای گذشته درخواست تحریم نمایش انتخابات را می‌کردند و بر این خواست واقعی تأکید می‌کردند که نمایش انتخابات تنها به نفع آخوندهای جلاد و تداوم حکومت دیکتاتوریشان می‌باشد، بار دیگر اثبات شد که تحریم و بایکوت نمایش انتخابات و هم‌چنین عزم سرنگونی خواهی، تصمیمی درست و منطقی بوده و رد هر گونه مذاکره و نشست به هر بهانه و در هر چهارچوبی، عملی مضر برای ملت و سرزمین و روند آزادیخواهی و دموکراسی خواهی است.
سازمان خبات کردستان ایران با شناخت ماهیت رژیم دیکتاتور و ضد کورد و ضدانسانی آخوندی، هر گونه نمایشی انتخاباتی را که این رژیم به راه اندازد به تمام معنا تحریم کرده و از هم میهنان کوردستان و ملت ایران می‌خواهد انتخابات نمایشی ریاست‌جمهوری و نمایندگان شهر و روستا را تحریم کنند. (اطلاعیه کمیته مرکزی سازمان خبات۱۵ خرداد)

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان