07312021شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 29 خرداد 1400 ساعت 22:44

برلین ـ تظاهرات جامعه ایرانیان در تبعید علیه نمایش انتخابات در مقابل مرکز جاسوسی خامنه‌ای ـ رئیسی مطلب ویژه

نوشته شده توسط
روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ (۱۷و۱۸ ژوئن ۲۰۲۱) و همزمان با نمایش مسخره انتخابات آخوندی، ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران در مقابل مرکز جاسوسی رژیم آخوندی در برلین گردهم آمدند

وعلیه این نمایش مسخره از ساعت ۹ صبح تا ۱۶۰۰ شعار دادند. در این تجمع خانواده های شهیدان قتل عام با در دست داشتن عکسهای شهدای خود در کنار میز یادبود شهیدان قتل عام حضور داشتند و نمایشی از رئيسی جلاد ترتیب داده بودند که حلقه های دار از دستان خونین اش آویزان بود.

برلین تحریم انتخابات 4

خبرگزاری رویترز۲۹خرداد۱۴۰۰ گزارش داد: خانم مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران گفت ابراهیم رئیسی جلاد قتل عام ۶۷ و قاتل مجاهدین خلق آخرین تلاش خامنه ای برای حفظ رژیم خود است. رژیمی ضعیف و بحران زده و لرزان از قیام هایی که در چشم انداز است
رویترز افزود: مریم رجوی افزود خامنه ای تمامی رقبا را برای نصب رئیسی بعنوان رئیس جمهور تصفیه کرد . او یکی از شرورترین جنایتکاران علیه بشریت ازجنگ جهانی دوم تا کنون است

 فیلم کوتاه تظاهرات برلین در مقابل مرکز جاسوسی خامنه ای ـ رئیسی

جامعه ایرانیان برلین هوادار مجاهدین خلق تظاهرات علیه نمایش انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ 4

جامعه ایرانیان برلین هوادار مجاهدین خلق تظاهرات علیه نمایش انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ 16

جامعه ایرانیان برلین هوادار مجاهدین خلق تظاهرات علیه نمایش انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ 5

جامعه ایرانیان برلین هوادار مجاهدین خلق تظاهرات علیه نمایش انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

جامعه ایرانیان برلین هوادار مجاهدین خلق تظاهرات علیه نمایش انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ 1

جامعه ایرانیان برلین هوادار مجاهدین خلق تظاهرات علیه نمایش انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ 3

جامعه ایرانیان برلین هوادار مجاهدین خلق تظاهرات علیه نمایش انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ 2

جامعه ایرانیان برلین هوادار مجاهدین خلق تظاهرات علیه نمایش انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ 6

جامعه ایرانیان برلین هوادار مجاهدین خلق تظاهرات علیه نمایش انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ 7

جامعه ایرانیان برلین هوادار مجاهدین خلق تظاهرات علیه نمایش انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ 8

جامعه ایرانیان برلین هوادار مجاهدین خلق تظاهرات علیه نمایش انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ 9

جامعه ایرانیان برلین هوادار مجاهدین خلق تظاهرات علیه نمایش انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ 10

جامعه ایرانیان برلین هوادار مجاهدین خلق تظاهرات علیه نمایش انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ 11

جامعه ایرانیان برلین هوادار مجاهدین خلق تظاهرات علیه نمایش انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ 12

جامعه ایرانیان برلین هوادار مجاهدین خلق تظاهرات علیه نمایش انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ 13

جامعه ایرانیان برلین هوادار مجاهدین خلق تظاهرات علیه نمایش انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ 14

جامعه ایرانیان برلین هوادار مجاهدین خلق تظاهرات علیه نمایش انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ 15

جامعه ایرانیان برلین هوادار مجاهدین خلق تظاهرات علیه نمایش انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ 17

۳

رسانه

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان