09242021جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 12 تیر 1400 ساعت 21:22

سر جفری رابرتسون قاضي دادگاه ويژة ملل متحد براي سيرالئون: رئیسی باید در برابر عدالت قرارگیرد

نوشته شده توسط
گاردین – ۹تیر۱۴۰۰- مقاله یی به قلم سر جفری رابرتسون قاضي دادگاه ويژة ملل متحد براي سيرالئون- گزارش شده که ابراهیم رئيسی در یک سخنرانی در سال۲۰۱۸ از اعدامهای جمعی به‌عنوان «یکی از دستاوردهای افتخارآمیز نظام» یاد کرده است. بستگان قربانیان و جهان حق دارند بدانند که رئیسی در این دورة وحشتناک دقیقاً چه کاری انجام داده است.

من با بیش از ۴۰ بازمانده‌ که در سال۱۳۶۷در زندان‌ها بوده اند مصاحبه کردم و روزنامه‌های حکومت ایران را مورد مطالعه قرار دادم. دستور قتل‌عام زندانیان توسط خمینی صادر شد. زندانیان از مقابل هیأت مرگ با مجموعه ای از سؤالات برای آزمایش تن دادن آنها به خواست رژیم عبورکردند. سپس هزاران نفر از آنها چشم‌بسته به‌سمت چوبة دار هدایت شدند. آنها را از جراثقال، هر بار 4نفر یا به‌صورت دستة 6نفره از طناب‌های آویزان از صحنة سالن اجتماعات زندان، به‌دار آویختند. بدن آنها با مواد ضد عفونی‌کننده پوشانده شد و شبانه در گورهای جمعی به‌خاک سپرده شدند. هزاران هزار نفر در زندان‌های سراسر ایران کشته شدند: بدون محاکمه، بدون تجدید نظر و بدون هیچ‌گونه ترحم. اگرچه این دستور از سوی خمینی،  (صادر شد)، اما اجرای آن به‌عهدة هیأت مرگ بود - یک قاضی، یک مقام اطلاعاتی و یک دادستان. داستان نقشی بود که رئیسی و فرد مافوق او برعهده داشتند. این قتل‌عام به‌شدت بر وجدان سازمان ملل سنگینی می‌کند. آنها در آن زمان از از این کشتار مطلع بودند اما هیچ تحقیقاتی در این‌رابطه انجام نشد. اکنون که حقیقت در مورد نابود سازی وحشیانه هزاران زندانی در حال آشکار شدن است، شورای حقوق بشر ملل متحد وظیفه دارد یک تحقیق درست را ترتیب بدهد.

با روی کار آمدن رئیسی قتل عام زندانیان در سال67 در کانون توجهات قرار می گیرد چیزی که مدت‌هاست انتظارش می رفت.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان