08092022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
چهارشنبه, 24 ارديبهشت 1393 ساعت 21:59

متحدا به پیشواز عید بزرگ مقاومت میرویم مطلب ویژه

نوشته شده توسط
به ایام خجسته "عید بزرگ مقاومت ایران" نزدیک می شویم. عیدی که در جوهر و بطن خود پیام پایداری، مقاومت و رهایی از استبداد دینی حاکم بر میهنمان را دارد و بیش از سه دهه پیش در 30 خرداد 60 با قیام تاریخی مجاهدان آزادی برای دستیابی به حاکمیت مردمی ، حقوق بشر و عدالت پایه گذاری گردید.

امسال به سنت هرساله مقاومت در حالی به پیشواز این روزتاریخی میرویم که دیکتاتوری زهرخورده ولی فقیه به عیان در تمامی زمینه های تاریخی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و عقیدتی شکست خورده و ظرفیت های استراتژیک اش به اتمام رسیده است. خامنه ای طلسم شکسته اکنون در سراشیب سقوط محتوم عملا نه تنها به مردم ایران بلکه به مردم کشورهای عراق و سوریه و لبنان نیز اعلان جنگ داده است. اعلان جنگی پس از نوشیدن زهر اتمی که بازتاب حرکات دیوانه وار این حاکم جبار را در قتل عام اشرفیان بی دفاع و بی سلاح، در موشک باران های کور علیه ساکنان زندان لیبرتی، در حمله وحشیانه به زندانیان سیاسی و برپایی چوبه های اعدام در خیابانها و میادین شهرهای میهن امان روزانه می بینیم. اعلان جنگ به مردم مظلوم و تحت ستم ایران، در قرن صلح، دمکراسی و حقوق بشر، آنهم در سایه مماشات و بی عملی و بی تفاوتی جامعه جهانی.

vilpant 2f0e3

به یقین اعلان جنگ ولایت فقیه در هراس از سرنگونی و اوجگیری قیام های مردمی است، همان خط سرخی که رژیم را در کلیت اش وادار ساخت تا با "زانوان خونین" به پای هر خفت و خواری و دست کشی از عربده کشی های توخالی اتمی برود. علائم این اعلان جنگ به مردم و مقاومت ایران را مردم میهنمان با گوشت و پوست و استخوان در شبکه های ترور و سرکوب و اعدام در بگیر و ببند ها توسط لباس شخصی ها، بسیجی ها، پاسداران و اطلاعاتی ها در جای جای ایران به وضوح می بینند و لمس می کنند.
اوضاع فلاکت بار اقتصادی و معیشتی که آثار آن را در "شکاف بزرگ طبقاتی" و همچنین در تورم نجومی و افسار گسیخته، افزایش بی رویه قیمت ها، کمبود ارزاق و ديگر نيازمندي هاي ضروري می بینیم، ماحصل حکومتی چپاولگر و سرکوبگری است که از رای حقیقی مردم یعنی "نه بزرگ به حاکمیت آخوندی" بخوبی مطلع است. همان حکومتی که به اعتراف آخوند روحانی مهره تأييد شده و از فيلتر گذشته: "تورم بالاي 58 درصد و سه و نيم ميليون بيكار! سرعت موشكها را بالا برديم اما در گوشت مرغ مانديم".
در چنین شرایطی ایرانیان آزاده و اعضاء خانواده بزرگ مقاومت را به شرکت هرچه گسترده تر در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در ویلپنت پاریس دعوت می کنیم. متحدا با شرکت خود در مراسم این روزتاریخی، پیام همبستگی و نوید پیروزی برای میهنمان را به گوش جهانیان برسانیم. به ويلپنت پاریس می رویم تا از مریم رجوی و برنامه 10 ماده ای رئیس جمهور برگزیده مقاومت، تا از دلاوران آزادی در زندان لیبرتی، تا از زندانیان سیاسی مقاوم در سیاهچال های قرون وسطائی رژیم آخوندی و همچنین از ایرانی دمکراتیک بدور از خامنه ای، روحانی و تمامی باندها و دستجات این رژیم مرتجع حمایت کنیم.
پیروزی از آن ماست
بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه
24 اردیبهشت 1393

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان