11302021سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 21 تیر 1400 ساعت 23:08

گردهمایی بزرگ برلین به روایت تصویرـ خبرگزاری رویتر

نوشته شده توسط
خبرگزاری رویترز ـ طرفداران شورای ملی مقاومت ایران در میدان براندنبورگ برلین در جریان تظاهرات بزرگی با در دست داشتن تصاویر مریم رجوی ،د مجازات اعدام  در ایرانرا محکوم کردند

media7

DOCUMENT DATE:

10 July, 2021

A supporter of the National Council of Resistance of Iran (NCRI) holds a protrait of Iranian opposition leader Massoud Rajavi during a protest against the government in Teheran and the use of the death penalty in Iran, in front of the Brandenburg Gate in Berlin, Germany, July 10, 2021. REUTERS/Christian Mang

media8

DOCUMENT DATE:

10 July, 2021

Supporters of the National Council of Resistance of Iran (NCRI) gather to protest against the government in Teheran and the use of the death penalty in Iran, in front of the Brandenburg Gate in Berlin, Germany, July 10, 2021. REUTERS/Christian Mang

media9

DOCUMENT DATE:

10 July, 2021

Supporters of the National Council of Resistance of Iran (NCRI) gather to protest against the government in Teheran and the use of the death penalty in Iran, in front of the Brandenburg Gate in Berlin, Germany, July 10, 2021. REUTERS/Christian Mang

media10

DOCUMENT DATE:

10 July, 2021

Supporters of the National Council of Resistance of Iran (NCRI) gather to protest against the government in Teheran and the use of the death penalty in Iran, in front of the Brandenburg Gate in Berlin, Germany, July 10, 2021. REUTERS/Christian Mangmedia11

Supporters of the National Council of Resistance of Iran (NCRI) gather to protest against the government in Teheran and the use of the death penalty in Iran, in front of the Brandenburg Gate in Berlin, Germany, July 10, 2021. REUTERS/Christian Mang

media12media13

media14media15media16media17media18media19media20

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان