چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 22 تیر 1400 ساعت 11:34

گردهمایی بزرگ برلین در رسانه های بین المللی شماره دوم ـ ایرانیان در تبعید برای دستیابی به حقوق بشر بیشتر در ایران در دروازه براندنبورگ تظاهرات می‌کنند

نوشته شده توسط
این تجمع که قرار است روز شنبه برگزار شود، از جمله خواهان لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی می‌شود.

media10

روزنامه آلمانی برلینر سایتونگ (Berliner Zeitung)

ایرانیان در تبعید همراه با نمایندگان شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) در دروازه براندنبورگ در برلین علیه رژیم ایران اعتراض کردند (عکس آرشیو، 2020).

برلین - ایرانیان در تبعید در این شنبه (ساعت ۱۴۳۰) می‌خواهند برای حقوق بشر در وطن خود در دروازه براندنبورگ تظاهرات کنند. برگزارکنندگان اعلام کردند، چندین هزار نفر از هموطنانشان از سراسر آلمان به این تجمع فراخوانده شده‌اند.

آنها می‌خواستند آلمان و اتحادیه اروپا را به اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال رژیم ایران فرابخوانند. خواسته های آنها منجمله شامل لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی می‌باشد. در میان این زندانیان سیاسی بسیاری از تظاهرکنندگان دستگیر شده وجود دارند که برای حقوق بشر در ایران به خیابانها رفته بودند.

به گفته برگزارکنندگان ، میتینگ برلین بخشی از اجلاس جهانی "ایران آزاد 2021" است. حامیان بین‌المللی از 105 کشور جهان می خواستند تا 12 ژوئیه در بسیاری از نقاط جهان شرکت کنند. به دلیل بیماری همه گیر کرونا، بخش عمده این اجلاس به صورت آنلاین برگزار می شود.

****

media12

منبع: سایت روزنامه آلمانی برلینر مورگن پست Berliner Morgenpost

تاریخ انتشار: 10 ژوییه ۲۰۲۱

media22

برلین - ایرانیان در تبعید در این شنبه (ساعت ۱۴۳۰) می‌خواهند برای حقوق بشر در وطن خود در دروازه براندنبورگ تظاهرات کنند. برگزارکنندگان اعلام کردند، چندین هزار نفر از هموطنانشان از سراسر آلمان به این تجمع فراخوانده شده‌اند.

آنها می‌خواستند آلمان و اتحادیه اروپا را به اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال رژیم ایران فرابخوانند. خواسته های آنها منجمله شامل لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی می‌باشد. در میان این زندانیان سیاسی بسیاری از تظاهرکنندگان دستگیر شده وجود دارند که برای حقوق بشر در ایران به خیابانها رفته بودند. (برگرفته از خبرگزاری آلمان)

****

media16

منبع: خبرگزاری آلمانDPA

تاریخ انتشار: ۹ ژوییه۲۰۲۱

برلین - ایرانیان در تبعید در این شنبه (ساعت ۱۴۳۰) می‌خواهند برای حقوق بشر در وطن خود در دروازه براندنبورگ تظاهرات کنند. برگزارکنندگان اعلام کردند، چندین هزار نفر از هموطنانشان از سراسر آلمان به این تجمع فراخوانده شده‌اند.

آنها می‌خواستند آلمان و اتحادیه اروپا را به اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال رژیم ایران فرابخوانند. خواسته های آنها منجمله شامل لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی می‌باشد. در میان این زندانیان سیاسی بسیاری از تظاهرکنندگان دستگیر شده وجود دارند که برای حقوق بشر در ایران به خیابانها رفته بودند.

به گفته برگزارکنندگان ، میتینگ برلین بخشی از اجلاس جهانی "ایران آزاد 2021" است. حامیان بین‌المللی از 105 کشور جهان می خواستند تا 12 ژوئیه در بسیاری از نقاط جهان شرکت کنند. به دلیل بیماری همه گیر کرونا، بخش عمده این اجلاس به صورت آنلاین برگزار می شود.

Deutsche Presse Agentur

****

media15

منبع: سایت روزنامه آلمانی BZ

تاریخ انتشار: ۹ ژوییه ۲۰۲۱

media23

ایرانیان در تبعید در دروازه براندنبورگ تظاهرات می‌کنند

برلین - ایرانیان در تبعید در این شنبه (ساعت ۱۴۳۰) می‌خواهند برای حقوق بشر در وطن خود در دروازه براندنبورگ تظاهرات کنند. برگزارکنندگان اعلام کردند، چندین هزار نفر از هموطنانشان از سراسر آلمان به این تجمع فراخوانده شده‌اند.

آنها می‌خواستند آلمان و اتحادیه اروپا را به اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال رژیم ایران فرابخوانند. (برگرفته از خبرگزاری آلمان)

****

media3

منبع: روزنامه آلمانی برلینر سایتونگ (Berliner Zeitung)

تاریخ انتشار: ۹ ژوییه ۲۰۲۱

media3

ایرانیان در تبعید برای دستیابی به حقوق بشر بیشتر در ایران در دروازه براندنبورگ تظاهرات می‌کنند

این تجمع که قرار است روز شنبه برگزار شود، از جمله خواهان لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی می‌شود.

****