چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 19 مرداد 1400 ساعت 21:09

دادگاه دژخیم حمید نوری، شاهدان دادگاه – توضیحاتی از محمد محدثین مطلب ویژه

نوشته شده توسط
دادگاه دژخیم حمید نوری، شاهدان دادگاه – توضیحاتی از آقای محمد محدثین در برنامه ارتباط مستقیم سیمای آزادی در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۰