چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 21 مرداد 1400 ساعت 20:01

مطرح شدن اسم و عکس ابراهیم رئیسی در دادگاه محاکمه حمید نوری به جرم مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷

نوشته شده توسط
مطرح شدن اسم و عکس ابراهیم رئیسی در دادگاه محاکمه حمید نوری به جرم مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ابراهیم رئیسی عضو اصلی هیات مرگ بوده و دادستان سوئد مستمر از او نام برده است

 

رسانه