چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 24 شهریور 1400 ساعت 22:28

پیام فعالین سیاسی و تشکیلاتی کردستان ایران در محکومیت تجاوزات رژیم به اقلیم کردستان عراق

نوشته شده توسط
جمعی از فعالین سیاسی و تشکیلاتی کردستان ایران طی پیامی در محکومیت تجاوزات اخیر فاشیسم آخوندی به اقلیم کردستان عراق، بر ایستادگی و مقاومت در مقابل این رژیم جنایتکار با اتکا به توده های زحمتکش و مبارزین آگاه و پیشرو تأکید کردند.

در این پیام از جمله آمده است:
رژیم فاشیستی اسلامی با تهدیدات مکرر فرماندهان تروریست پاسداران و سردمداران فاسد و جانی دولتی و مزدورانشان در مجلس ارتجاعی تلاش دارند تا اراده پولادین پیشمرگان قهرمان کردستان را بسنجند و از این طریق علاوه بر فشار به حکومت اقلیم کوردستان؛ مانع تداوم آمادگی دفاعی احزاب و فعالیت های سیاسی و دیپلماتیک آن ها در کشور و در عرصه جهانی شوند.
ما به عنوان فعالین سیاسی و تشکیلاتی احزاب مترقی و مردمی کردستان که بالغ بر چهل سال است در برابر تهاجمات وسیع به کردستان در مقابل این رژیم جنایتکار مقاومت کرده و با اتکا به توده های زحمتکش و مبارزین آگاه و پیشرو در برابر ٱن ایستاده ایم؛اینبار نیز محکم و پا برجا هیچ ترس و واهمه ای از این تلاش های مذبوحانه نداشته و در کنار پیشمرگان قهرمانمان تا پای جای می ایستیم وبه مبارزات برحق و انسانی جنبش ملی دموکراتیک کردستان پای فشاری می کنیم.
رژیم باید بداند که با این اقدامات، بار دیگر چهره سیاه خود را برای خلق های ایران و کردستان نمایانتر می‌کند و بستر مبارزه سراسری و فراگیر توده ای را فراهم می نماید.