چاپ کردن این صفحه
شنبه, 27 شهریور 1400 ساعت 11:00

ادامه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل عام ۶۷ در سوئد - تظاهرات ایرانیان آزاده مطلب ویژه

نوشته شده توسط
ضرورت محاکمه سران رژیم آخوندی به ویژه خامنه ای، آخوند رئیسی و اژه ایبه جرم ارتکاب نسل کشی و جنایت علیه بشریت

 

روز جمعه ۲۶ شهریور همزمان با محاکمه دژخیم حمید نوری از دژخیمان قتل عام ۶۷ در زندان گوهردشت در سوئد، ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربه‌دار با برپایی تظاهرات در مقابل دادگاه سوئد، خواستار تحقیقات مستقل درباره قتل عام ۶۷ توسط جامعه بین المللی و محاکمه سران حکومت آخوندی به ویژه خامنه ای و رئیسی و اژه ای به جرم ارتکاب به نسل کشی و جنایت علیه بشریت شدند. 


روز جمعه در جلسه دادگاه علی اکبر بندعلی از شاکیان پرونده و از شاهدان قتل عام ۶۷، مشاهدات خود را از قتل عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت، بازگو کرد او که به مدت ۱۳ سال از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۳ در زندانهای رژیم آخودی به سر برده است، در شهادت خود از جمله گفت: وزارت اطلاعات از اواسط سال ۶۶ زندانیان را دسته بندی کرد و در بندهای مختلف جا داد حمید عباسی در حین این جابجایی به یکی از زندانیان گفته بود که کسانی که در بند طبقه بالا هستند همه اعدام خواهند شد 
وی بعد از تشریح زمینه سازیهای رژیم برای قتل عام زندانیان سیاسی مشاهدات خود را شکنجه های دژخیمانی از قبیل حمید نوری بر روی زندانیان و انتقال زندانیان به راهروی مرگ و اعدام زندانیان سرموضع در زندان گوهردشت بازگو کرد و اسامی شماری از شهیدان سربه دار را که بر موضع مجاهدی خود قهرمانانه پای فشرده بودند، در مقابل دادگاه اعلام کرد از جمله مجاهدین شهید محمد فرمانی، رضا زند، مهران هویدا، اصغر مسجدی، غلامحسین اسکندری، مسعود کوباری، طاهر بزاز حقیقت طلب، و حسین سبحانی 

علی اکبر بندعلی در قسمت دیگری از شهادت خود گفت قتل عام مجاهدین از سال ۶۰ شروع شده بود و در سال ۶۷ به اوج خود رسید. در اولین شبی که مرا در سال ۶۰ به زندان اوین بردند ۱۴۰ زندانی مجاهد را اعدام کردند و ما صدای تیر خلاصها را می‌شمردیم. وی افزود علت این بود که خمینی خودش را نماینده خدا روی زمین میدانست و هر کس با حکومت او مخالف بود محارب شناخته و اعدام میشد. از آنجایی که مجاهدین و مسعود رجوی از یک اسلام دمکراتیک دفاع میکردند و به قانون اساسی این رژیم رای ندادند، خمینی تظاهرات مسالمت آمیز ۳۰ خرداد ۶۰ را به خاک و خون کشید...

وقتی اکبر بندعلی چند بار خمینی را شیطان مکار توصیف کرد، دژخیم حمید نوری شروع به عربده کشیدن کرد و دادگاه را به تشنج کشاند که قاضی یکربع تنفس داد و دوباره دادگاه به کار خود ادامه داد.