چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 01 مهر 1400 ساعت 18:24

کلن ـ اعتراض به حضور رئیسی، قاتل فرزندان مردم ایران در جلسه آنلاین مجمع عمومی ملل متحد مطلب ویژه

نوشته شده توسط
سه شنبه سی ام شهریور ماه ۱۴۰۰(21.09.21) دراعتراض به سخنرانی آنلاین رییسی؛ جلادتابستان ۱۳۶۷ در مجمع عمومی ملل متحد، اشرف نشانان شهر کلن اقدام برپایی تظاهرات بزرگی درکنارکلیسای تاریخی این شهر نمودند.

سخنرانان تظاهرات ضمن محکوم نمودن اجازه سخنرانی به رییسی خون آشام از طرف مقام های ملل متحد به افشای جنایت های خامنه ای و رییسی و اژه ای و دیگرعناصر باند مافیایی حاکم برمیهن نموده وخواستارمحاکمه آنان دردادگاه های بین المللی و به رسمیت شناختن سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت برای برپایی یک جمهوری دمکراتیک در ایران زمین از جانب ارگان های جهانی و اتحادیه اروپا و آمریکا شدند.مجاهدین خلق اعتراض به رئیسی کلن ۲

مجاهدین خلق اعتراض به رئیسی کلن ۳

مجاهدین خلق اعتراض به رئیسی کلن ۶

.مجاهدین خلق اعتراض به رئیسی کلن ۴

مجاهدین خلق اعتراض به رئیسی کلن ۵در فاصله سخنرانی هاافزون بر پخش ترانه و سرودهای مقاومت شرکت کنندگان با شعار های فارسی و آلمانی خواسته های خود مبنی بر قطع کامل مماشات از جانب کشور آلمان و دیگر دولت های غربی با رژیم دیکتا توری و تروریستی آخوندی بودند.

ایرانیان آزاده جاودانگی مجاهد کبیر عباس مدرسی فر (پیشتراز مسئولین مجاهدین در کلن بود) به رهبری مقاومت و اعضای شورای ملی مقاومت ومجاهدان  و پشتیبانان سازمان و کانون های شورشی و خانواده ارجمند آن سفر کرده تسلیت گفته و یاد و مرام او را گرامی داشتندمجاهدین کلن عباس مدرسی فر