چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 06 مهر 1400 ساعت 23:54

حکم دادگاه فدرال سوئیس در مورد مفتوح ماندن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی مطلب ویژه

نوشته شده توسط
 ارجاع پرونده به دادستانی کنفدراسیون سوئیس برای رسیدگی مجدد بر اساس نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت