چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 19 مهر 1400 ساعت 11:30

فراخوان جوامع ایرانی مقیم انگلستان و کشورهای اروپایی برای لغو سفر رئیسی و محاکمه بین‌المللی او مطلب ویژه

نوشته شده توسط
بیست و ششمین کنفرانس تغییرات جوی قرار است با شرکت بسیاری از روسای کشورهای جهان در اسکاتلند برگزار شود. جلاد قتل عام ۶۷ ابراهیم رئیسی، به عنوان رئیس جمهور ایران به این کنفرانس دعوت شده است. 


ما جوامع ایرانی مقیم خارج کشور به دولت انگلستان و دولت ایتالیا و همچنین مقامات اسکاتلند اعلام میکنیم، ابراهیم رئیسی منتخب مردم ایران نیست، او قاتل مردم ایران است، او هیچ مشروعیتی ندارد و پذیرش او در خاک انگلستان یا اروپا نقض آشکار اصول جهانشمول حقوق‌بشر و چراغ سبزی به این رژیم برای ادامه جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است که رئیسی یکی از بالاترین مسئولان آن است. جای رئیسی در زندان است و نه در یک کنفرانس بین‌المللی. 
رئیسی یک عضو کمیته ۴ نفره مرگی بود که برای اجرای فتوای خمینی در سال ۱۳۶۷ مبنی بر کشتار زندانیان مجاهد سرموضع تشکیل شده بود. ۳۰ هزار زندانی سیاسی که ۹۰درصد آنها عضو و یا هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران بودند بر اساس این فتوا در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شدند. این کشتار بدون تردید مصداق بارز نسل کشی و جنایت علیه بشریت است و مسئولان و مجریان آن و قبل از همه رییسی باید در برابر عدالت قرار گیرند. 
برلین روزجهانی علیه اعدام ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ تظاهرات مقابل صدراعظمی 3جنایات رییسی به قتل عام ۱۹۸۸ محدود نمیشود، قبل از آن وی تحت عنوان دادستان کرج و همدان شمار زیادی از زندانیان سیاسی بویژه مجاهدین را در این دو استان اعدام کرده است. بعد از قتل‌عام نیز وی بدستور خمینی و بعد خامنه‌ای در کشتار شمار زیادی از زندانیان سیاسی و تظاهرکنندگان بی‌گناه نقش فعال داشته است. در سه دهه گذشته او در قضائیه آخوندها و در سالهای اخیر به عنوان رییس این قضائیه مسئول هزاران اعدام خودسرانه بوده است. در جریان قیام آبان ۱۳۹۸ که ۱۵۰۰ تن از جوانان با گلوله پاسداران به شهادت رسیدند، دژخیمان زیر دست رییسی شمار زیادی از ۱۲۰۰۰ زندانی دستگیر شده را تحت وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها قرار داده و شماری از آنها را به شهادت رساندند.
1شورای ملی مقاومت برلین روزجهانی علیه اعدام ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ 6

ما از سوی عموم مردم ایران، و عموم هموطنانمان در خارج از کشور از دولت انگلستان و مقامات اسکاتلند میخواهیم:

۱-    ابراهیم رییسی را به انگلستان راه ندهید. میلیونها نفر از مردم ایران داغدار جنایات این رژیم و بطور مشخص رئیسی هستند اگر بر زخمهای مردم ایران از این رژیم مرهم نمیگذارید بر آن نمک نپاشید. 
۲-    در صورت ورود رییسی به انگلستان ما از مراجع قضایی انگلستان میخواهیم او را دستگیر و مورد محاکمه قرار دهند. هزاران ایرانی در خارج کشور آماده شهادت علیه رئیسی و جنایت او هستند. بسیاری از آنها مستقیما قربانی جنایات او هستند
۳-    ما از انگلستان و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو میخواهیم، پرونده جنایات رژیم آخوندی، بویژه قتل عام سال ۱۳۶۷ را به شورای امنیت ملل متحد ارائه دهند تا ترتیبات ضروری برای محاکمه خامنه ای ورییسی و دیگر سردمداران رژیم را به خاطر نسل کشی و جنایت علیه بشریت را فراهم کنند