12062021دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 29 مهر 1400 ساعت 16:24

مسعود رجوی – ۲۸مهر۱۴۰۰: کلیه مسئولان و آمران و عاملان ترورها و جنایت‌های فاشیسم دینی در داخل و خارج ایران مطلب ویژه

نوشته شده توسط
صدور حکم رسمی دادستانی فدرال سوئیس در مورد گسترش تحقیقات و رسیدگی مجدد به پرونده ترور دکتر کاظم رجوی در چارچوب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی مجاهدین

برن، ۱۴اکتبر ۲۰۲۱

حکم گسترش تحقیقات و از سرگیری پرسدور

ماده ۳۱۱ بند ۲ از آئین دادرسی کیفری در ارتباط با مواد ۳۰۹ بند ۳ و ماده ۲۳ از بند ۱

تحت پیگیردها: ‌

 • علی فلاحیان
 • صادق بابایی
 • علیرضا بیانی همدانی
 • سعید دانش
 • علی هادوی
 • سعید همتی
 • محمدرضا جازری
 • علی کمالی
 • علی مصلحی عراقی
 • ناصرپورمیرزایی
 • محسن پورشافعی
 • محمد سعید رضوانی
 • محمود سجادیان
 • یدالله صمدی

جرائم: نسل‌کشی (ماده ۲۶۴ CP) | جنایت علیه بشریت (ماده ۲۶۴-آ CP )

با در نظر گرفتن تصمیم شعبه شکایات در دادگاه کیفری فدرال مورخ ۲۳سپتامبر ۲۰۲۱، دادستان فدرال تصمیم می‌گیرد که: ‌

-تحقیقاتی که تا به‌امروز تحت عنوان قتل دنبال می شد به جرایم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت گسترش می‌یابد؛ و

-با توجه به این‌که تا آنجا که به جرایم مورد نظر برمی گردد، این منحصراً در حوزه صلاحیت فدرال قرار می‌گیرد، تحقیقاتی که تاکنون توسط دادستانی استان وو دنبال می‌شد از این پس توسط دادستانی فدرال سوئیس پیگیری می‌شود.

در پی صدور حکم دادستان فدرال در سوئیس وکیل مجاهدین و دکتر صالح رجوی درخواست کرد احکام جلب جنایتکاران فوق‌الذکر مجدداً بایستی برقرار شود و اتهامات آنها به روز گردد.مریم رجوی حکم دادگاه سوئیسپیام مسعود رجوی حکم دادگاه فدرال سوئیس

مسعود رجوی – ۲۸مهر۱۴۰۰: کلیه مسئولان و آمران و عاملان ترورها و جنایت‌های فاشیسم دینی در داخل و خارج ایران

 باید در چارچوب جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار بگیرند.

رسیدگی به نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در قتل‌عام زندانیان در سال۶۷  

باید علاوه بر گوهردشت به همه زندان‌های خمینی و خامنه‌ای  

در سراسر ایران از سال۶۰ تاکنون تعمیم پیدا کند.

وعدة  ما و فرزندان رشید ایران با سردمداران و جلادان و دژخیمان و مزدوران این رژیم

 عدالت در دادگاه خلق بپاخاسته ایران است.

 زنجیرهای اسارت مردم ایران گسسته می‌شود.

ایران با قیام خلق از یوغ آخوندهای اشغالگر آزاد می‌شود

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان