01182022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
جمعه, 12 آذر 1400 ساعت 21:58

گزارشی از فراخوان به قیام مردمی در روز ۱۲ آذر - #اصفهان؛ ملاها سقوط را حتمی می‌دانند

نوشته شده توسط
در حالیکه رژیم هر روز از اقتدارش سخن به میان می آورد، در مقابل یک فراخوان مردمی در اصفهان ، حکومت نظامی اعلام کرد.

آخوندهای حکومتی می‌گویند مطالبه نباید به زیاده خواهی تبدیل شود و مقامات رژیم کشتن و تیر اندازی به مردم را مشروع خوانده‌اند.

رسانه

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان