08122022جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
چهارشنبه, 08 دی 1400 ساعت 13:18

۴ اعدام جنایتکارانه در شهرهای سبزوار، گوهر دشت، اردبیل و کرمانشاه

نوشته شده توسط
در روزهاي شنبه، يكشنبه و دوشنبه 4 و5 و ۶ دیماه ۱۴۰۰، چهار زنداني در نقاط مختلف كشور اعدام شدند.

روز دوشنبه احمد نهتانی در زندان سبزوار روز یکشنبه علی ایمانی در زندان اردبیل، روز شنبه علیرضا مرادی، ‌۲۸ ساله در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه و همزمان یک زندانی دیگر در زندان گوهر‌دشت توسط دژخیمان خامنه‌ای حلق آويز شدند.

شمار اعدامهاي ثبت شده در آذرماه حداقل به 44 فقره بالغ ميشود که ۷ نفر از آنها زن و ۳ مورد زندانیانی هستند که بهنگام دستگیری زیر ۱۸ سال سن داشتند.

مقاومت ایران بارديگر ملل متحد و اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو ميخواهد به اقدام موثر و عملي براي نجات جان زندانيان زير اعدام فراميخواند. معامله و نرمش و امتياز دادن به فاشيسم ديني حاكم برايران كه تنها با اعدام و شكنجه بر سر كار است نقض شديد اصولي است كه ملل متحد و اتحاديه اروپا بر اساس آن بنا شده است و تنها اين رژيم را در ادامه و تشديد جنايت تشويق ميكند. رژيمي كه سردمداران آن چهار دهه است مستقيما و مستمرا در نسل‌کشی و جنايت عليه بشريت شركت دارند و بايد در برابر عدالت قرار گيرند

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۷ دی ۱۴۰۰

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان