01182022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
یکشنبه, 19 دی 1400 ساعت 09:55

ابعاد دهشتناک فقر بیسابقه ۱۰۰ ساله اخیر

نوشته شده توسط
یک کارشناس حوزة سلامت، درباره  ابعاد دهشتناک فقر و فلاکت عمومی تحت حاکمیت باندهای مافیایی حاکم گفت رشد فقر در ایران وارد مرحله جدیدی که  در ۱۰۰ سال اخیر بی سابقه بوده است. 

محبوب فر افزود: بیداد فقر در کشور و گسترش بیچارگی و تنگدستی در لایه های اجتماعی اکنون باعث شده اســت که 60 میلیون نفر از مردم کشور زیر خط فقر به سر ببرند و از این تعداد نیز ۴۰میلیون نفر در فقر مطلق بسر می برند که محتاج نان شب هستند.  دستمزدهای فعلی دیگر کفاف خرج زندگی را نمی دهد.

وی افزود: گزارش ها دلالت از »دو برابر« شدن جمعیت زیر خط فقر در ایران طی  سه سال اخیر داشته است.

محبوب‌فر تصریح کرد: پس از انقلاب، کشور به صورت باندی و جناحی اداره شده است... مشکلات امروز کشور یک شبه حاصل نشــده است بلکه برآیند ۴۴ سال مدیریت باندسالارانه بر ایران است که اکنون به صورت ابربحران های اجتماعی خود  را نشان داده است.

این کارشناس حوزه سلامت افزود: اکنون کارتن خواب های برزیلی در مســاجد و مراکز اسلامی که از جیب و پول و بیتالمال ایرانیان ساخته شده است پناه می گیرند. حتی به بی‌خانمان های برزیلی  پیشنهاد داده می شود تا مسلمان و شیعه شوند تا در این صورت حقوق ماهیانه مادام العمر به حساب آن ها پرداخت شود. حال مگر مردم مظلوم و رنج کشیده ایران جزو کفار هستند و مسلمان شیعه نیستند که چنین تسهیلات و امکاناتی از سوی دولت و حکومت برای آن ها در نظر گرفته نمی شــود؟!».

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان