07032022یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 09 اسفند 1400 ساعت 08:18

صدها هزار نفر علیه تهاجم روسیه به اوکراین و برای صلح در اروپا تظاهرات کردند.

نوشته شده توسط
روز يكشنبه 27 فوريه 2022 (هشتم اسفند 1400) جمعیت تظاهر كننده بسیار زیاد بود: صدها هزار نفر به طور مسالمت آمیز به حمله روسیه به اوکراین اعتراض کردند. مردم بسیار بیشتر از حد انتظار برای تظاهرات حاضر شدند.

حتي پليس انتظار آمدن چنين جمعيتي را نداشت.

تظاهرات عليه روسيه 2

صدها هزار نفر تحت شعار "جنگ را متوقف کنید! صلح برای اوکراین و تمام اروپا" روز یکشنبه در منطقه دولتی برلین تظاهرات کردند. مردم از سراسر آلمان آمده بودند تا همبستگی خود را نشان دهند.

تظاهرات عليه روسيه 1

«بدون جنگ» و «پوتین را متوقف کنید»، از جمله روی پوسترهایی که خودشان نقاشی كرده بودند، ديده مي شد، از جمله به خط سیریلیک اين شعارها را نوشته بودند. پرچم های آبی و زرد با رنگ های پرجم ملی اوکراین در همه جا دیده می شد.

تظاهرات عليه روسيه 3

برگزارکنندگان از حدود 500000 شرکت کننده صحبت کردند. اين جمعيت بین دروازه براندنبورگ و ستون پیروزی و در Tiergarten مجاور سفارت روسيه تجمع کرده بودند. در ابتدای تظاهرات، پلیس یک "عدد شش رقمی پایین يعني صدهزار (100000) نفر را پيش بيني كرده بود.

تظاهرات برلين عليه روسيه

در نهایت، افراد بسیار بیشتری بیش از آنچه انتظار می رفت در این تجمع حاضر شدند. در ابتداء حدود 20000 شرکت کننده گزارش شد. اتحاد گسترده ای از سازمان های صلح، حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست و همچنین کلیساها و اتحادیه های کارگری برای تظاهرات فراخوان داده بودند.

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان