08122022جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 11 فروردين 1401 ساعت 22:27

فراخوان کمیسیون زنان شوراي ملي مقاومت براي محکوم کردن آپارتاید جنسی آخوندها مطلب ویژه

نوشته شده توسط
فراخوان کمیسیون زنان به‌ملل متحد، مراجع مدافع حقوق زنان و فدراسیونهای بین‌المللی ورزشی به محکوم کردن آپارتاید جنسی آخوندها، ممانعت از ورود زنان به‌ورزشگاهها و تهاجم به‌زنان با گاز فلفل

کمسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، ممانعت از ورود زنان و دختران به ورزشگاه امام رضای مشهد و تهاجم به آنان با گاز فلفل را قویاً محکوم می‌کند. این نمود دیگری از وحشیگری یک دیکتاتوری قرون‌وسطایی و زن‌ستیز است که زنان را شهروند درجه دو بحساب می‌آورد، آنها را از حقوق اولیه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود محروم می‌کند و تاکنون دهها هزار زندانی سیاسی زن را شکنجه و یا اعدام کرده است.

عصر روز سه‌شنبه، ۹فروردین، شمار زیادی از زنان و دختران در مشهد که با خرید بلیت برای تماشای مسابقه فوتبال رفته بودند اجازه ورود به ورزشگاه را نیافتند. آنها در اعتراض در بیرون ورزشگاه دست به تجمع و اعتراض زدند که نیروی سرکوبگر انتظامی به آنان یورش برد و با گاز فلفل به آنها حمله کرد.

آخوند علم‌الهدی، نماینده خامنه‌ای در مشهد و پدر زن رئیسی جلاد قتل‌عام ۶۷ که یکی از مظاهر جرم و جنایت در رژیم آخوندی است، با دجالگری حضور زنان در ورزشگاهها را عامل گناه خواند. حقیقت این است که آخوندها که از نفرت و انزجار زنان از حاکمیت ننگین ولایت فقیه شدیداً وحشت دارند، از هر گونه تجمع زنان که تحت کنترل کامل نیروهای سرکوبگر نباشد جلوگیری می‌کنند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، دبیرکل، شورا و کمیسر عالی حقوق‌بشر و گزارشگران ذیربط ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق‌بشر و حقوق زنان را به محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه رژیم آخوندی علیه زنان و ممانعت از شرکت آنان در مسابقات ورزشی فرا می‌خواند و از فدراسیون بین‌المللی فوتبال و دیگر مراجع ورزشی می‌خواهد رژیم ایران را به‌خاطر آپارتاید جنسی مورد مواخذه قرار داده و از شرکت در مسابقات بین‌المللی محروم کند.

شورای ملی مقاومت ایران-کمیسیون زنان

۱۰فروردین ۱۴۰۱ (۳۰مارس۲۰۲۲)

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان