05242022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
چهارشنبه, 24 فروردين 1401 ساعت 14:04

دستگیری دو ایرانی وابسته به رژیم ایران از تیم ترور جان بولتون در واشنگتن مطلب ویژه

نوشته شده توسط
 رسانه های خبری امریکا گزارش دادند که ماموریت این تیم کشتن مقامات عالی سابق آمریکا از جمله جان بولتون بوده است

دو ایرانی دستگیرشده  به‌خاطر ارتباط با سرویس‌های جاسوسی رژیم ایران به طور فعال تحت بازجویی قرار دارند

به گزارش رسانه های آمریکا پرونده های دادگاه و گزارش های مطبوعاتی که اخیرا منتشر شده حاکی از آن است که دو ایرانی که هفته گذشته به دلیل جعل هویت ماموران فدرال در واشنگتن دستگیر شدند، بخشی از یک تیم ترور رژیم ایران  بوده اند که ماموریت آن کشتن مقامات عالی سابق آمریکا از جمله جان بولتون بوده است..

این گزارش می افزاید: جای تعجب نیست که  هر دو ایرانی دستگیرشده  اکنون به‌خاطر ارتباط احتمالی با سرویس‌های جاسوسی رژیم ایران به طور فعال تحت بازجویی قرار دارند. یکی از این دوتن بنام حیدر علی در سال های اخیر دو بار به ایران سفر کرده است

گزارشها همچنین حاکیست این دو مرد از حمایت مالی و لجستیکی یک گروه با بودجه خوب برخوردار بودند که اسلحه، دستگاه های الکترونیکی و پول نقد را برای آنها تامین می کرد و آنها از این امکانات برای نفوذ و به خطر انداختن سازمان های مجری قانون و اطلاعات آمریکا استفاده می کردند...

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان