05242022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سه شنبه, 20 ارديبهشت 1401 ساعت 11:36

محكوميت نهايي ديپلمات تروريست رژيم ملاها و همدستانش مطلب ویژه

نوشته شده توسط
محكوميت نهايي ديپلمات تروريست رژيم و همدستانش

حكم دادگاه قرائت شد مزدور نفوذي مهرداد عارفاني كه ژست روشنفكر و شاعر ضد اسلام ميگرفت بطور قطعي به 17 سال زندان محكوم شد.

حكم زندان قطعي امير سعدوني از 15 سال به 18 سال افزايش يافت.

نسيمه نعامي زن مأمور اطلاعات به 18 سال و امير سعدوني به 18 سال حبس قطعي محكوم شد.

دادگاه استيناف سلب قطعي تابعيت بلژيكي و ابطال پاسپورت بلژيكي و ابطال پاسپورت هاي هر سه مزدور نفوذي را در حكم خود ابلاغ كرد.

مزدوران نفوذي هر يك به 60 هزار يورو جريمه نقدي هم محكوم شدند.

 

خانم مريم رجوي اين پيروزي بزرگ عدالت و مردم ايران در برابر اطلاعات و قضاييه جلادان و تماميت ديكتاتوري ديني و تروريستي حاكم بر ايران است.

رسانه

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان