10042022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 24 ارديبهشت 1401 ساعت 23:14

وضعیت فاجعه‌بار و ضد انسانی زندان‌ها در رژیم ولایت‌فقیه ـ سومین افشاگری بزرگ کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران مطلب ویژه

نوشته شده توسط
۱۰۰ قطعه عکس از قضاییهٔ جلادان در ۲۳ استان

سربرگ کمیسیون امنیت و ضد تروریسمکارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییه جلادان توسط مقاومت ایران

(شماره۳)

وضعیت فاجعه‌بار و ضد انسانی زندان‌ها در رژیم ولایت‌فقیه و ۱۰۰ قطعه عکس از قضاییهٔ جلادان در ۲۳ استان

وضعیت فاجعه‌بار و ضدانسانی زندانهای رژیم ولایت‌فقیه چیز پوشیده‌ای نیست. ساخت بسیاری از این زندان‌ها بیش از ۵۰ سال قبل بوده و ساختما‌ن‌ها به غایت فرسوده است. مهم‌تر از این، خط‌ کار تلنبار کردن و انباشت زندانیان به میزان فوق نامتعارف برای شکنجهٔ مضاعف جسمی و روانی و ارعاب جامعه است. در این خصوص ۱۰۰ قطعه عکس از قضاییه جلادان در ۲۳ استان ضمیمه است.

آمار و ارقام زیر که مستخرج از یک سند قضاییهٔ رژیم که شامل ۲۷۷ زندان است نشان می‌دهد یک «ظرفیت اسمی» برای هر زندان در نظر گرفته‌اند اما در ستون بعد «تعداد تخت» در همان زندان خیلی بیشتر از «ظرفیت اسمی» است. سپس در ستون آخر «تعداد زندانیان» ثبت شده است که از تعداد تخت‌ها خیلی بیشتر است.

به عنوان مثال چنان که در سند دیده می‌شود «ظرفیت اسمی» زندان تبریز ۱۵۰۰ نفر اما «تعداد تخت» ۲۶۶۰ عدد ولی «تعداد زندانیان» ۳۷۸۸ نفر نوشته شده که ۲/۵ برابر «ظرفیت اسمی» است. در یکی از زندان‌های سنندج «ظرفیت اسمی» ۲۹۰ نفر، «تعداد تخت» ۶۵۱ نفر و «تعداد زندانیان» ۹۷۸ نفر یعنی ۳/۳۷ برابر «ظرفیت اسمی» است.

در سند قضاییهٔ رژیم در موارد متعددی «ظرفیت اسمی» یا «تعداد تخت» یا «تعداد زندانیان» عمداً نوشته نشده است. به عنوان مثال «تعداد زندانیان» در اوین و قزلحصار سفید است. «ظرفیت‌ اسمی» زندان کرج نوشته نشده در حالی که برای آن ۲۱۵۰ تخت منظور کرده‌اند ولی «تعداد زندانیان» ۷۸۰۰ نفر یعنی ۳/۶ برابر بیشتر از تعداد تخت‌ها، ثبت شده است. در نتیجه زندانیان با پدیدهٔ پر رنجی به نام کف‌خوابی دست و پنجه نرم می‌کنند.

زندانهای رژیم خمینی شماره ۱

زندانهای رژیم خمینی شماره ۲

زندانهای رژیم خمینی شماره ۳

زندانهای رژیم خمینی شماره ۴

زندانهای رژیم خمینی شماره ۵

زندانهای رژیم خمینی شماره ۶

زندانهای رژیم خمینی شماره ۷

زندانهای رژیم خمینی شماره ۸

زندانهای رژیم خمینی شماره ۹

شورای ملی مقاومت
کمیسیون امنیت و ضد تروریسم
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان