06302022پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 07 خرداد 1401 ساعت 08:37

مسعود رجوی به جوانان شورشگر در شهرهای بپاخاسته: بدون هیچگونه تأخیر و تردید با هر وسیله و امکانی که دارید به دفاع از خود و خلق‌تان برخیزید مطلب ویژه

نوشته شده توسط
مسعود رجوی به جوانان شورشگر در شهرهای بپاخاسته که مورد حملهٔ وحوش ولایت قرار می‌گیرند:

بدون هیچگونه تأخیر و تردید با هر وسیله و امکانی که دارید به دفاع از خود و خلق‌تان برخیزید.

امشب باید درسی جانانه داد. مزدورانی که بر روی مردم دست بلند می‌کنند در همه جا سزاوار گوشمالی هستند. قیام باید تعمیق شود و به سراسر میهن گسترش پیدا کند.

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان