07012022جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
یکشنبه, 15 خرداد 1401 ساعت 10:11

«جنگ در گل فرو می رود» روزنامه پاریزین. - ۳ژوئن۲۰۲۲

نوشته شده توسط
صد روز بعد از آغاز جنگ، اوکراین همچنان مقاومت می کند. اما به چه قیمتی؟ و برای چه مدت دیگر؟

قبل از هرچیز ترس بخاطر جنگ ناگهانی حاکم بود-دستگاههای اطلاعاتی آمریکا به طور مشخص زنگ هشدار را به صدا درآوردند، اما بسیاری در فرانسه و اروپا آن را باور نکردند. اما اکنون در صدمین روز جنگ، به طور شگفت آوری رنگ تحسین مقاومت اوکراین که فشار روسیه را در هم پیچیده به خود گرفته است. اما تا کی می توان این (مقاومت-م) را ادامه داد؟ آنتونی بلینکن اظهار داشت که جنگ باز هم «ماهها ادامه خواهد داشت». آرزوی پوتین برای جارو کردن رژیم زلانسکی در اوکراین و اشغال تمام این کشور به شکست انجامید، اما وی استراتژی خود را با ضعف غیرقابل انتظار ارتش خود سازگار کرده است. جنگ محاصره ای، فرسایشی، دیروز در ماریوپول، امروز در سورودونتسک، جای تهاجم گسترده، کامل را گرفته است. پیر سروان، مشاور دفاعی روزنامه پاریزین میگوید «بعد از تلاش برای بلعیدن تمام اوکراین، خرس روسی اکنون شروع کرده به آهستگی جویدن. او از یک توپخانه بزرگ، تانگها، هواپیما و غیره برخوردار است که به وی فرصت می دهد به آهستگی پیشروی کند، اما بی برو برگرد». تنها یک رقم آن را گواهی می دهد: در دونباس، قلب استراتژیک جنگ امروز، 2500توپخانه در جبهه روسیه شمارش شده است، در مقابل 250توپخانه در جبهه اوکراین. برای بررسی ابعاد اهداف جنگ، حاکم کرملین طی صد روز کمترین پیشرفتی نداشته است. بر اساس محاسبه کیف، روسیه اکنون روی 20درصد خاک اوکراین دست گذاشته است. قبل از تهاجم 24فوریه گذشته، نیروهای روسیه 43هزار کیلومتر مربع کشور را تحت کنترل خود داشتند –شامل کریمه و یک سوم دونباس- این رقم اکنون به 125هزار کیلومتر مربع رسیده است. نبردهای سختی که در «جیب» سوررودونتسک ادامه دارد، یک پیچیدگی صنعتی در این شهر استراتژیک است که بین شش تا هشت هزار از جنگجویان اوکراینی را در خود جای داده است که برای بالندگی جنگ حیاتی است....در چنین شرایط اتحادیه اروپا باید با تمام وزن خود برای تقویت اوکراین بازی کند. به گفته یک دیپلمات به نظر میرسد که آماده میشود در جلسه آینده سران در پایان ماه ژوئن «یک علامت بسیار قوی سیاسی» بدهد. از جمله با به رسمیت بخشیدن کاندیداتوری اوکراین برای پیوستن به بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا، شروع می شود. این البته جنگ را متوقف نمی کند، اما به پوتین نشان می دهد که امید او خطا بود، صد روز پیش، جنگ بر اثر ترس اوکراین بخاطر اروپای غیر متحد شروع شد

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان