07012022جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 19 خرداد 1401 ساعت 09:28

تحولات پرونده اتمی رژیم آخوندی در گفتگو با محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران

نوشته شده توسط
در ارتباط با تحولات اخير پيرامون پرونده اتمي رژيم و بررسي قطعنامه ارائه شده به شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي

 

گوينده: آقاي محدثين مي خواستيم از تحولات اخير پيرامون پرونده اتمي رژيم آخوندي بدونيم.

محمد محدثين:  با درود به بينندگان سيماي آزادي و هموطنان عزيزمان

همانطور كه همه شواهد نشان مي دهد و از پيش از اين مقاومت ايران بارها تأكيد كرده بود، رژيم آخوندي از دسترسي به بمب اتمي و ساختن بمب اتمي دست برنداشته است. يكي از اهدافي كه خامنه اي، رئيسي جلاد 67 را به رياست جمهوري منصوب كرده به همين خاطر است.

پروژه ضدملي و ضدميهني كه تا كنون دوهزارميليارد دلار (دو تريليون دلار) هزينه و خسارت براي مردم ايران داشته است. يعني دو برابر جنگ ايران و عراق، به روايت هاشمي رفسنجاني كه گفت هزارميليارد دلار خسارت به ايران زده.

تحولات اين روزها نشان مي دهد كه آمريكا و اتحاديه اروپا و سه كشور اروپايي عضو توافق اتمي (آلمان و فرانسه و انگلستان) عليرغم اينكه در اين يك و نيم سال گذشته همه تلاش خودشان را كردند تا همه انعطاف ها و همه سياستهاي باصطلاح مماشات گرانه را با اين رژيم بكار بندند، با اين حال نتوانستند با رژيم به توافق برسند نتوانستند راهي براي بازگشت رژيم به توافق اتمي باز كنند چون رژيم تصميم خودش را گرفته كه به اين پروژه ضدميهني ادامه بدهد.

در دو نامه اي كه ديروز به شوراي حكام يكي از طرف آمريكا ويكي از طرف اروپا تحويل داده شده بخوبي اين حقيقت نشان داده مي شود.

آمريكا نامه نسبتاً مفصّلي داده است و تصريح كرده است ما به خواستهاي رژيم خارج از تحريم هاي اتمي جواب نمي دهيم و از رژيم مي خواهيم از اين خواسته ها دست بردارد، كه اشاره واضحي است به اينكه سپاه پاسداران را از ليست حذف نخواهيم كرد.

 اروپائي ها هم در نامه اشان نوشته اند كه كارهايي كه رژيم دارد ميكند به وضوح اهداف نظامي دارد و بخصوص غني سازي 60 درصدي در هيچ كشوري از كشورهايي كه فعاليت اتمي دارند براي اهداف صلح آميز و براي اهداف پزشكي و ايزوتوپهايي كه بدرد كارهاي پزشكي مي خورد، بكار نمي رود و نشان مي دهد كه رژيم اهداف صلح آميز ندارد.

در كنار اينها، آخرين گزارش آژانس انرژي اتمي كه به شوراي حكام داده شده، گزارشي است كه نسبت به قبل بسيار سخت تر است و نشان دهنده نوعي يأس و نااميدي است و نشان دهنده اين است كه رژيم به حداقل ها گردن بگذارد.

امروز هم اقدام جديد رژيم كه دو دوربين ( بقول خودشان خارج از پادمان هست) فراپادماني (دوربين هايي كه طبق توافق برجام گذاشته شده است) را برداشته اند – اين هم ضربه ديگري به اين توافق اتمي است.

قطعنامه اي كه امروز مطرح است و تا ساعتهاي ديگر، امشب يا فردا صبح بايد تصويب بشود، هرچند اين قطعنامه اقدامات رژيم و نقض هاي مكرر رژيم را محكوم مي كند اما هنوز پرونده را به شوراي امنيت ارجاع نداده و صحبتي از فعال كردن مكانيسم ماشه درش نيست. ولي عليرغم همه اينها اين قطعنامه كه به احتمال زياد تصويب خواهد شد – هرچند رژيم تلاش مي كند از طريق متحدينش جلوي تصويبش را بگيرد – اگر اين قطعنامه تصويب بشود به معناي مرگ كامل توافق اتمي است. در عمل توافق اتمي يعني برجام از دور خارج شده.

در حقيقت رژيم در برابر يك دوراهي و يك بن بست مرگبار هست. نه مي تواند دست از برنامه اتمي اش بردارد و نه مي تواند به توافق نزديك بشود چون خسارت هاي غير قابل قبول داخلي برايش دارد. و از سوي ديگر عواقب تحريم ها و فشارهاي بين المللي برايش بسيار خطرناك است آنهم در شرايطي كه رژيم در محاصره بحران هاي بين المللي و در محاصره قيام ها و خيزش ها و اعتراضات مردمي قرار دارد.

طبيعي است كه تشديد تحريم ها و فعال شدن ”مكانيسم ماشه“ و بازگشت قطعنامه هاي شوراي امنيت اين خطرات را براي رژيم اضافه مي كند. با اين حال بنظر مي رسد رژيم ضرر كمتر را در ادامه پروژه بمب اتمي ديده است.

بهرحال اگر رژيم در آخرين لحظه و قبل از فعال شدن ماشه مجبور به عقب نشيني بشود و راه دوم را انتخاب كند و بقول رهبر مقاومت برادر مجاهد مسعود رجوي ”واپس بتمرگد“ عواقب مرگبار شديدتري برايش خواهد داشت و عواقب غير قابل جبراني در درون رژيم و در بيرون رژيم برايش خواهد داشت.

اما در يك كلام آنچه كه به جامعه بين المللي، به شوراي امنيت ملل متحد، به شوراي حكام و قدرتهاي موسوم به 5+1 بر مي گردد مقاومت ايران بارها از قبل گفته است، خواهر مريم رئيس جمهور برگزيده مقاومت در همان سال 2013 وقتي كه اولين مذاكرات اتمي شروع شد بارها گفتند كه تنها راه متوقف كردن اين رژيم از دستيابي به بمب اتمي تحريم هاي همه جانبه، فعال كردن مجدد شش قطعنامه شوراي امنيت ملل متحد، جمع كردن كامل بساط غني سازي، جمع كردن سايتهاي اتمي رژيم و بازرسي هاي هرزمان هرمكان هست. البته راه حل نهايي هم براي نجات جهان و منطقه از يك رژيم تروريست و بنيادگراي مجهز به بمب اتمي، سرنگوني اين رژيم بدست مقاومت و مردم ايران هست كه انشاءالله بزودي محقق خواهد شد.

 

رسانه

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان