07012022جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 02 تیر 1401 ساعت 10:22

گسترش فعالیت‌های کانون‌های شورشی همزمان با ۳۰خرداد در شهرهای میهن مطلب ویژه

نوشته شده توسط
  فعالیت کانون‌های شورشی در چهل و یکمین سالگرد مقاومت انقلابی سراسری، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سالروز تأسیس ارتش آزادیبخش ملی ایران ـ ۳۰خرداد ۱۴۰۱

تهران ـ نصب پوستر با شعار: مسعود رجوی: از ۳۰خرداد ۱۳۶۰ استراتژی جبهه خلق سرنگونی رژیم ولایت فقیه است ـ خرداد ۱۴۰۱

فعاليتهاي كانونهاي شورشي در ايران 2

تهران ـ نصب پوستر با شعار: مریم رجوی: رنج و خون شهیدان و اسیران از۳۰خرداد۶۰ تا امروز در قیامها شعله می‌کشد ـ خرداد ۱۴۰۱

فعاليتهاي كانونهاي شورشي در ايران 7

تهران ـ نصب پوستر با شعار: مسعود رجوی: از ۳۰ خرداد۱۳۶۰ بالاترین و شکوهمندترین مقاومت تاریخی ایران آغاز شد ـ ۱۴۰۱

فعاليتهاي كانونهاي شورشي در ايران 3

تهران ـ نصب پوستر با شعار: مسعود رجوی: تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی ـ ۱۴۰۱

فعاليتهاي كانونهاي شورشي در ايران 6

تهران ـ نصب پوستر با شعار: مسعود رجوی: در ۳۰خرداد ما شرف مقاومت را حفظ کردیم ـ خرداد ۱۴۰۱

فعاليتهاي كانونهاي شورشي در ايران 4

فعاليتهاي كانونهاي شورشي در ايران 5

فعاليتهاي كانونهاي شورشي در ايران 31

فعاليتهاي كانونهاي شورشي در ايران 30

 

تبريز

فعاليتهاي كانونهاي شورشي در ايران 8

فعاليتهاي كانونهاي شورشي در ايران 34

رشت

فعاليتهاي كانونهاي شورشي در ايران 9

 

فعاليتهاي كانونهاي شورشي در ايران 10

اهواز

فعاليتهاي كانونهاي شورشي در ايران 11

خرمشهر

فعاليتهاي كانونهاي شورشي در ايران 12

كرج

فعاليتهاي كانونهاي شورشي در ايران 13

كرمانشاه

فعاليتهاي كانونهاي شورشي در ايران 14

ساري

فعاليتهاي كانونهاي شورشي در ايران 15

قائمشهر

فعاليتهاي كانونهاي شورشي در ايران 16

فعاليتهاي كانونهاي شورشي در ايران 17

كرمان

فعاليتهاي كانونهاي شورشي در ايران 18

زابل

فعاليتهاي كانونهاي شورشي در ايران 19

همدان

فعاليتهاي كانونهاي شورشي در ايران 21

مشهد

فعاليتهاي كانونهاي شورشي در ايران 33

 

 

 

 

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان