08182022پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 11 تیر 1401 ساعت 08:54

مسعود رجوی : آیا کسی هست که خبر را بشنود و عکس‌ها را ببیند و برنشورد؟ مطلب ویژه

نوشته شده توسط
بیاد غنچه های خونین  تیر ۱۳۶۰ دعوت سردژخیم اوین لاجوردی بعنوان دادستان انقلاب اسلامی خمینی در مرکز از والدین دختران شهید مجاهد برای تحویل گرفتن فرزندان تیرباران شده که نام خود را هم نگفته بودند  روزنامه اطلاعات –چهارشنبه ۳تیر۱۳۶۰

دعوت دادستانی انقلاب از اولیاء دستگیرشدگان

صبح امروز از سوی روابط عمومی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز در رابطه با مجرمینی که در جریانات ضد اسلامی اخیر دستگیر شده و حکم دادگاه در باره آنها صادر و اجرا شده اطلاعیه ای بشرح زیر صادر شد ؛

به اطلاع خانواده های محترمی که فرزندانشان در جریانات ضد اسلامی اخیر تهران دستگیرشده اند و حکم دادگاه در باره آنها صادر و اجرا گردیده میرساند لطفاً با در دست داشتن شناسنامه عکس دار خود و فرزندانشان که عکس آنها در اینجا چاپ شده به دفتر مرکزی زندان اوین مراجعه کرده و فرزندانشان را تحویل بگیرند.

روابط عمومی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز

مسعود رجوی ؛ آیا کسی هست که خبر را بشنود و عکس‌ها را ببیند و برنشورد؟ چنین کسی از انسانیت بویی نبرده است  اینست خط سرخ ۳۰ خرداد و این مقاومت و انقلابی است تا پیروزی

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان