08182022پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
یکشنبه, 19 تیر 1401 ساعت 09:34

سازمان خبات کردستان ایران: طرح دولت بلژیک برای تحویل تروریستها به رژیم آخوندی محکوم است

نوشته شده توسط
روز بیستم اسفند گذشته دولت بلژیک و رژیم آخوندی توافقی در مورد تحویل زندانیانی که در دادگاههای یکدیگر محکوم شده اند را برای گذران دوران محکومیتشان در کشور خود را مورد بحث قرار دادند.

رژیم آخوندی در گذشته نیز از این نوع حیله و معاملات ننگین برای استرداد تروریستهای خود بهره گرفته است. این چندمین بار است که از راه تهدید و گروگان گرفتن شهروندان اروپایی و معامله با آنها در تلاش برای نجات مهرها و تروریستهای خود بوده است.

پس از آشکارا شدن اینکه اسدالله اسدی دیپلومات تروریست رژیم با همکاری چند مهره دیگر در تلاش برای انفجار در گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس بوده اند، از جانب پلیس آلمان و بلژیک و فرانسه نقشه اسدالله اسدی برملا شد و به دنبال آن اسدی و تیم تروریستش دستگیر و از جانب دادگاه بلژیک حکم ۲۰ سال زندان برای اسدالله اسدی و احکام سنگینی نیز برای همدستانش صادر شد.

در ادامه این  اطلاعیه آمده است: سازمان خبات کردستان ایران بر این باور است هر نوع توافق با رژیم آخوندی که در راستای نجات مهره های تروریستش باشد،  آخوندهای حاکم بر ایران را در اعمال و اقدامات تروریستی و خرابکارانه در کشورهای اروپایی گستاخ تر و تشویق خواهد کرد. از جانب دیگر تحویل اسدالله اسدی به رژیم آخوندی در تضاد با حقوق و بشر و قوانین بین المللی و خصوصا قطعنامه ۱۷۷۳ شورای امنیت است  که میگوید: کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید جلودار مقابله با تروریسم باشند

سازمان خبات کردستان ایران از حکومت و پارلمان بلژیک خواستار است مانع از آن شوند که حاکمیت آخوندی در ایران که منشاء و منبع اصلی تروریسم بین المللی است تبدیل به تهدید عدالت و حقوق بشر ادامه دهد.

دولت بلژیک تعهداتش را در ضديت با تروریسم عملى نمايد و تسلیم تهدیدات و نقشه های منحوس آخوندهای جنایتکار در ایران نشود

سازمان خبات کردستان ایران

کمیته مرکزی

۱۴ تیر ۱۴۰۱ هجری شمسی

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان